ว่าการอำเภอหาดใหญ่คึกคัก ประชาชนยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดอื่นๆ

ว่าการอำเภอหาดใหญ่คึกคัก ประชาชนยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดอื่นๆ

วันที่ 20 ก.ค. 64 บรรยากาศการยกระดับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และคุมเข้มผู้ที่จะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาอย่างเข้มงวด เช่น ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนไปยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดอื่นๆ กันอย่างเนืองแน่น แต่เจ้าหน้าที่อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีเอกสารมายืนยันความจำเป็นที่ชัดเจนเท่านั้น เช่น กรณีแพทย์นัด และมีหนังสือรับรองจากแพทย์ รวมถึงกรณีเดินทางไปทำงานก็ต้องมีเอกสารรับรองการทำงานที่ชัดเจน

79f46c46736dd8475343fb74e41a2697 Small 1

หากเป็นกรณีเดินทางทั่วๆ ไป เช่น กลับบ้าน หรือไปเยี่ยมญาติ เจ้าหน้าที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการเดินทางให้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการคุมเข้มไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่แดงเข้มไปยังจังหวัดอื่นๆ

ขณะที่ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองอนุญาตออกนอกจังหวัดสงขลา มติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาคือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (20 ก.ค.64) ว่า สามารถขอใบรับรองอนุญาตการเดินทางได้เฉพาะที่ว่าการอำเภอโดยนายอำเภอ หรือผู้ที่มอบหมาย และสถานีตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการขอใบรับรองจะต้องขอเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอเป็นรายกลุ่ม 

3bc2fb941bf87fce1740db7ef9ceb4ce Small

หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดสงขลาทุกช่องทาง จะต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วตามกำหนด 

Dc1f4303b056795aadd68e6130053530 Small

สำหรับด้านการคมนาคม ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่งดการบินทุกเที่ยวบิน และงดการคมนาคมทางสถานีรถไฟที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับในส่วนของรถ บขส.ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ให้งดเข้า-ออกจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.64 เป็นต้นไปจนครบ 14 วัน 

0c43a41d0398b1f9cdd595cc0eb7cf61 Small

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 121 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,350 คน

Tue Jul 20 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 121 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,350 คน วันที่ 20 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 121 ราย ซึ่งยอดผู้ป่วยลดลงจากเมื่อวาน และลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่จะมาจากการสัมผัสกันในครอบครัว ชุมชน และที่ทำงาน สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ทำการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด เพื่อกักตัว และเฝ้าระวังโดยมิได้สัมผัสกับบุคคลภายนอกผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง (ทรอปิคอลแคนนิ่ง,Sri Trang Glove,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒน์,ศรีตรัง,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,อิลีไทย) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 22 ราย (พนักงานรายใหม่ 21 ราย / ผู้สัมผัส 1 ราย)2. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด […]
ปกข่าวโควิด 01