ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19

ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19
ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19

 

ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19

       เมื่อคืนนี้ (27 มี.ค.63) นายไกศศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประกาศออกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันนี้ 28 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เว้นรถเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รถของทางราชการ สั่งห้ามผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเข้า-ออกพื้นที่กักกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้มีคำสั่งอันเนื่องมาจาก จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เว้เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

     ประกาศยังเน้นย้ำ ห้ามผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อทางเข้า-ออกจากหมู่บ้านและบ้านที่พักอาศัย ต้องอยู่ในที่ที่สำหรับที่แยกกันหรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19
ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19
ปัต2 12 HATYAITODAY
ประกาศปิด จ.ปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อโควิด-19

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Sat Mar 28 , 2020
  อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ      ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์ซึ่งยังน่าเป็นกังวลใจเนื่องจากยังพบผู้เสี่ยติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตในจังหวัดปัตตานี 1 ราย แต่ถึงอย่างนั้นยังมีจังหวัดอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ ที่ยังไม่มีพบผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมสถานกาณ์จึงปิดล็อคดาวน์จังหวัด ควบคุมคนเข้า-ออก เลี่ยงผู้ติดเชื้อเข้าสู่จังหวัด     สำหรับตอนนี้ทั้งภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างมีจังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ จ.ภูเก็ต ในภาคใต้ตอนบนวันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นพรวดพราดถึง 7 ราย สาเหตุเป็นผลจากความเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาจากพื้นที่หลาหลายกลายเป็นจุดกระจายของการแพร่เชื้อ และขณะที่ จ.ปัตตานี ในภาคใต้ตอนล่างก็เพิ่มขึ้นเกิดจากการแพร่เชื้อของผู้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัญหานี้มี 2 จังหวัดติดต่อกันได้ประกาศล็อกดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วคือ ยะลากับนราธิวาส สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ จังหวัด ภูเก็ต 41 คน จังหวัดปัตตานี 34 คน จังหวัด ยะลา 26 คน จังหวัด สงขลา 20 คน จังหวัด สุราษฏธานี […]
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ