ปัตตานีเร่งประชุมด่วน เพิ่ม4มาตราการสำคัญช่วงโควิด-19

ปัตตานีเร่งประชุมด่วน เพิ่ม4มาตราการสำคัญช่วงโควิด-19
ปัตตานีเร่งประชุมด่วน เพิ่ม4มาตราการสำคัญช่วงโควิด-19


ปัตตานีเร่งประชุมด่วน เพิ่ม4มาตราการสำคัญช่วงโควิด-19

สืบเนื่องจากวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 10 ขยายการบังคับใช้ประกาศและคำสั่ง ให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และวันนี้ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม อยู่ที่ 90 ราย

20 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 เริ่มจากการแจ้งกรอบปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ ให้ดำเนินการตามประกาศและคำสั่งที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้มีผลการบังคับใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในเรื่องต่าง ๆที่สำคัญ อาทิ เรื่องการปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพรของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดให้พื้นที่เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

สำหรับการประชุมได้มีการหารือใน 4 ประเด็นที่สำคัญ คือ
1. ขบวนการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยแฝง เพื่อการดูแลและป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อจนสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลอด ที่มีประชาชนกลับจากมาเลเซียจำนวนมาก ก่อนการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เรื่อง
2. การเตรียมการในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ถือตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อควรงดเว้นต่าง ๆ รวมถึงการเปิดตลาดนัดในช่วงเดือนรอมฎอน ให้นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบ
3. การอนุมัติแผนงาน/โครงการ ที่ทางอำเภอและส่วนราชการ ขอสนับสนุนใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือระงับยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3 วงเงินงบประมาณ 4 ล้านบาทเศษ และเรื่องที่
4. ขบวนการคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย จากด่านต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ถึงขณะนี้ มีจำนวน 272 ราย พบที่เข้าข่ายต้องสงสัย 10 ราย ที่ต้องทำการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อ ส่วนผู้ไม่มีอาการ ได้จัดทำประวัติ ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองและสังคม ก่อนนำตัวไปยังกักกันตามภูมิเลาเนา เป็นเวลา 14 วัน

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดปัตตานี ล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เป็น 90 ราย โดยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน 13 ราย, โรงพยาบาลจังหวัด 7 ราย, โรงพยาบาลสนาม 32 ราย, ส่งต่อโรงพยาบาล มอ. 1 ราย และรักษาหายกลับบ้าน 36 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย.

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เตรียมเปิดตลาดรอมฎอน

Tue Apr 21 , 2020
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เตรียมเปิดตลาดรอมฎอน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลกเตรียมเปิดตลาดรอมฎอนโดยปีย้ายไปจัดที่FOOD CENTER ถนนลูกเสืออนุสรณ์ (ปีนี้ตลาดเก็นติ้งและตลาดสดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกงดจัด) โดยจะจัดร้านแบบเว้นระยะห่าง ร้านละ2เมตร ควบคุมการเดินทางเข้าออกและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามา ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน เดินทางมาจับจ่ายสินค้าและอาหารครัวเรือนละ1คน งดเว้นการนำเด็กมาด้วย สำหรับแม่ค้าที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับสิทธิ์ เปิดแผงขายที่ FOOD CENTER โดยการขายผ่านทางออนไลน์ทางเพจที่จะเปิดให้เป็นการเฉพาะ นายกฯ ย้ำเน้นเชิญชวนให้ลูกค้าซื้ออาหารทางเพจ เพื่อป้องกันความแอดอัด อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริการ Delivery ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างมีรายได้ และเป็นการจัดส่งตามออเดอร์   HATYAITODAYNEWS ภาพจาก : Kolokplaza อ้างอิงข้อมูลจาก : สวท.สุไหงโก-ลก   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิด-19