สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม โควิด-19

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

       สำหรับในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ ช่วงเปิดเทอมพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และช่วงโควิด-19 มีการลดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด เหลือร้อยละ 0.125 สต. กรณีเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท และขยายระยะเวลา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ลดนี้ จะหมดเขตในวันที่ 30 มิ.ย 63 ขอเชิญชวนประชาชนที่ไม่อยากไปกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยแพง มาใช้บริการที่โรงรับจำนำของเทศบาลนครยะลาได้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 073-213976

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

นางสาวสุพัตรา ดามะอู ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครยะลา ระบุว่า ปีนี้ทางสถานธนานุบาลฯ ได้เตรียมเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเปิดเทอมไว้ ให้ประชาชนที่จะมาใช้บริการ จำนวนถึง 100 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาใช้บริการน้อยลง บางคนเดินทางลำบากช่วงปิดจังหวัด หลังจากคลายล็อก เริ่มทยอยมาใช้บริการมากหน่อย มาไถ่ถอนบ้าง มาจำนำบ้าง แต่จำนวนน้อยลง ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีรายได้น้อยลง ประกอบอาชีพไม่ได้ ส่วนใหญ่มีการไถ่ถอนไปก่อนหน้านี้ และนำทองไปขายนำเงินไปใช้จ่ายไม่มีรายได้ จำเป็นต้องไถ่ถอนออก และยังพบว่านำทองกลับมาจำนำน้อย ส่วนบางรายจะมีนำธนบัตรเก่า หม้อทองเหลืองเก่า เครื่องมือช่างมาจำนำด้วย

ขณะเดียวกัน ทางสถานธนานุบาลฯ เอง ได้มีมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ตั้งแต่การตรวจวัดไข้ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง รวมทั้ง จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เพื่อลดความแออัดจากโควิด-19

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

สถานธนานุบาลยะลา สำรองเงิน 100 ล้านบาทวิกฤติโควิดช่วยเหลือประชาชนช่วงเปิดเทอม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

บทวิเคราะห์ CPTPP ความหวังของประเทศไทย หรือผลกระทบอันโหดร้ายที่เกษตกรต้องได้รับ

Tue Jun 16 , 2020
บทวิเคราะห์ CPTPP ความหวังของประเทศไทย หรือผลกระทบอันโหดร้ายที่เกษตกรต้องได้รับ ก่อนที่เราจะไปเข้าในบทความเต็มนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า CPTPP ไม่ใช้โครงการของบริษัท CP All แต่อย่างใด แต่คำว่า CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) คือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ เมื่อมองไปในแง่ดี CPTPP ส่งผลดีต่อการส่งออก CPTPPจะเพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิก CPTPP โดยเฉพาะตลาดแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งไทยยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีด้วย ในปี 2017 มูลค่าส่งออกไทยไปยังกลุ่มประเทศ CPTPP มีสัดส่วน 30% ของการส่งออกทั้งหมดจากไทย และมีอัตราการเติบโต 9% เทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับแคนาดากับเม็กซิโกมีสัดส่วนการส่งออกรวมกัน 2% สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปแคนาดา ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ข้าว และผลิตภัณฑ์ยาง […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01