คนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โครงการดีๆน่ายกย่อง

คนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โครงการดีๆน่ายกย่อง

     กองทัพภาคที่ 4 กรม สน.พล.ร.15 กรม สน.พล.ร.15 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าทำการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของ น.ส.น่วม หนูแก้ว อายุ 57 ปี อาชีพรับจ้าง อาศัยอยู่กับบุตรและหลาน 5 คน บ้านเลขที่ 10 ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้านย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน  สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  โดยได้ดำเนินการ รื้อถอนหลังคาเดิม พร้อมเครื่องบนบางส่วน ที่มีสภาพผุพังออก แล้วจัดสร้างใหม่ ขณะนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยและมอบบ้านดังกล่าวแล้ว สร้างความซาบซึ้งใจให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่ง

โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน  สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า ”ต่างดนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น…เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน…ฉะนั้น…แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น…แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All”

ครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

ครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กกองทัพภาคที่ 4

Next Post

"มหาดไทย" เชิญคนไทยทั้งประเทศแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม

Sat Aug 1 , 2020
“มหาดไทย” เชิญคนไทยทั้งประเทศแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม     นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร     รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 อาทิ การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีร่วมกับผ้าระบายาสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจน ตกแต่งซุ้ม และประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ […]
"มหาดไทย" เชิญคนไทยทั้งประเทศแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม