สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายคนละ 80,400 บาท

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายคนละ 80,400 บาท

วันที่ 3 ต.ค. 65 กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) เอกสารแนบ 1 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

1664793385003

ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2565 ท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จาก เอกสารแนบ 2

287655223 387840933371215 8891622892062269838 N 1024x462 1

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้ว ท่านสามารถตสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th/ หัวข้อ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

288073240 388527879969187 4887667060831921611 N 1
287799863 387840893371219 3349074376581893129 N 1024x462 1

อ้างอิง : สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์

Next Post

สลากดิจิทัล งวด 16 ต.ค.65 กว่า 13.96 ล้านใบ พร้อมแก้ปัญหาสลากไม่พอกับผู้ขายด้วยการสุ่มคัดเลือก

Tue Oct 4 , 2022
สลากดิจิทัล งวด 16 ต.ค.65 กว่า 13.96 ล้านใบ พร้อมแก้ปัญหาสลากไม่พอกับผู้ขายด้วยการสุ่มคัดเลือก วันที่ 4 ต.ค. 65 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดขายสลากดิจิทัล งวดที่ 16 ตุลาคม 2565 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าสลากจะหมด สามารถซื้อผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ในงวดนี้ ได้เพิ่มสลากเป็น 13,964,500 ใบ โดยสลากทั้งหมดเป็นของตัวแทนจำหน่าย 27,929 ราย การแก้ไขปัญหาสลากไม่เพียงพอต่อผู้มีสิทธิ์ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้า สำนักงานสลากฯ ได้เตรียมแนวทางลดปัญหาไว้แล้ว โดยจะเปลี่ยนวิธีการทำรายการจากเดิมที่ผู้มีสิทธิต้องทำรายการด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นสำนักงานสลากฯ จะดำเนินการสุ่มคัดเลือก (random) ในการรับสิทธิ์ทำรายการให้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือกในการจองสลาก จะให้สิทธิในการซื้อสลาก เพื่อให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้ามั่นใจว่าอย่างน้อยในแต่ละงวดจะมีสลากไปจำหน่าย สำหรับวิธีการสุ่มคัดเลือก หรือแรนดอม นั้น […]
ปกข่าว 01