พังงาพร้อมดีเดย์ เตรียมล็อกดาวน์ 4 เมษานี้

ปกข่าวสำหรับเว็บ 2 01 HATYAITODAY
พังงาพร้อมดีเดย์ เตรียมล็อกดาวน์ 4 เมษานี้

พังงาพร้อมดีเดย์ เตรียมล็อกดาวน์ 4 เมษานี้

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา  ได้ร่างประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ทั้งนี้ มาตราการดังกล่าวสามารถจำแนกแยกออกเป็นข้อได้ดังนี้ 
1.ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.
2. กำหนดมาตรการห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็นเท่านั้น

ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : mgronline.com thairath.co.th

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

แพขนานยนต์สงขลาประกาศปรับเวลา ตามกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

Fri Apr 3 , 2020
แพขนานยนต์สงขลาประกาศปรับเวลา ตามกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จากการประกาศของ การบริหารราชการในสถานการณ์​ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่2)  กองกิจการ​ขนส่ง​ อบจ.สงขลา ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการให้บริการแพขนานยนต์​ ‘จากเดิม 05.00น. – 22.00น. เป็น​ 05.00น. – 20.00น.’ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์​ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่2)​ ลงวัน 2 เมษายน​ 2563 ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน​2563 จึงเรียน​มา​เพื่อทราบ​ และขออภัย​ในความไม่สะดวก   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวสำหรับเว็บ (2) 01