ขอเชิญพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 พ.ย. 63

ขอเชิญพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 พ.ย. 63

จังหวัดพัทลุงขอเชิญพสกนิกรและทุกภาคส่วน เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.

ขอเชิญพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 พ.ย. 63

ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่ หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ตลอดจนคณะส่วนล่วงหน้า ได้ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ และประชุมชี้แจงภารกิจในโอกาสเสด็จประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง เมื่อวันที่11 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง พร้อมกันนี้จังหวัดพัทลุงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
จังหวัดพัทลุงขอเชิญพสกนิกรและทุกภาคส่วน เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ♦️ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ♦️ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่ หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ตลอดจนคณะส่วนล่วงหน้า ได้ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ และประชุมชี้แจงภารกิจในโอกาสเสด็จประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง เมื่อวานนี้ (11 พ.ย.2563) ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง พร้อมกันนี้จังหวัดพัทลุงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ♦️ จังหวัดพัทลุง จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ตลอดเส้นทาง จากอำเภอศรีนครินทร์ ถึงสามแยกท่ามิหรำ เลี้ยวขวาถนนเพชรเกษม จนถึงศาลหลักเมืองพัทลุง ประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าบ้าน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ♦️ สำหรับพสกนิกรที่จะร่วมรับเสด็จบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง วัดควนปรง พร้อมกันเวลา 15.00 น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ทั้งนี้จังหวัดพัทลุง จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ตลอดเส้นทาง จากอำเภอศรีนครินทร์ ถึงสามแยกท่ามิหรำ เลี้ยวขวาถนนเพชรเกษม จนถึงศาลหลักเมืองพัทลุง ประดับธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าบ้าน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สำหรับพสกนิกรที่จะร่วมรับเสด็จบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง วัดควนปรง พร้อมกันเวลา 15.00 น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ขอเชิญพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28 พ.ย. 63

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

Next Post

ปชช.เตรียมเฮ ! กระทรวงการคลัง เผยโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้สิทธิเฟส 1 สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้

Tue Nov 17 , 2020
ปชช.เตรียมเฮ ! กระทรวงการคลัง เผยโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้สิทธิเฟส 1 สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ วันที่ 16 พ.ย. 63 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยเบื้องต้นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟสแรก สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ให้ครบก่อนส่วนในเฟส 2 กระทรวงการคลังจะมีปุ่ม หรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟส 2 โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเฟส 2 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง คือ ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท เหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ทั้งเรื่องวงเงิน และจำนวนสิทธิจะขยายเพิ่ม โดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้ เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอ สำหรับเงินที่ใช้ในโครงการเฟส […]
ปชช.เตรียมเฮ ! กระทรวงการคลัง เผยโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้สิทธิเฟส 1 สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้