ปศุสัตว์อ.หาดใหญ่ เร่งทำลายซากสุกร (หมู) 200 ตัว หลังพบติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ปศุสัตว์อ.หาดใหญ่ เร่งทำลายซากสุกร (หมู) 200 ตัว หลังพบติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

วันที่ 6 มิ.ย. 64 นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่, ได้มอบหมายให้นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและกำลัง อส.หาดใหญ่ สนธิกำลังร่วมกับ นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่และชุดสารวัตรปศุสัตว์,ฝ่ายป้องกันโรคสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วมทำลายซากสุกร (หมู) จำนวนประมาณ 200 ตัว

196574403 847283772534487 7814491397564537188 N

เนื่องจากทางปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ตรวจคัดกรองโรคในสัตว์พบว่าสุกรใน ฟาร์มถนนรัศมีศรีเฉลิม ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สุกรเหล่านี้ติดเชื้อโรค เพิรส หรือ PRRS ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสุกร ลักษณะเป็นระบบทางเดินหายใจบกพร่องเมื่อติดเชื้อจะชักดิ้นและเสียชีวิตทันทีโดยไม่มียา(วัคชีน) รักษา

196797038 847283805867817 682183411423482805 N

จึงต้องทำลายทิ้งทั้งฟาร์มเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังฟาร์มอื่นๆ โดยทางปศุสัตว์ได้ร่วมกับ จนท.เทศบาลเมืองคลองแหดำเนินการฝังกลบตามวิธีปฏิบัติ สำหรับเจ้าของฟาร์มสุกร จะได้รับการเยียวยาตามระเบียบทางราชการต่อไป

อ้างอิง : นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี , ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

Next Post

อสม.สงขลา รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด-19

Sun Jun 6 , 2021
อสม.สงขลา รณรงค์สร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 6 มิ.ย.64 ทางทีม อสม.ย่านเมืองเก่าสงขลา นำโดย คุณอารณีย์ ศุปการ ประธาน อสม.ย่านเมืองเก่าสงขลา รวมตัว อสม.ย่านเมืองเก่าสงขลา จัดขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปรับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิ.ย. 64 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในเมืองสงขลาจะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส covid-19   สำหรับจังหวัดสงขลามีประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวม 349,002 คน ขณะนี้มีการจองวัคซีนแล้ว 180,433 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย.64) โดยในวันที่ 7 มิ..ย.64 จังหวัดสงขลามีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 7,387 คน และระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน 27,480 คน ซึ่งวัคซีนทุกตัวที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้นั้น ได้มีการศึกษาแล้วว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่ดีพอในการลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ลดเวลาการป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01