ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.  ณ ลานหาดใหญ่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน อวุธสคราม วัตถุระเบิด และระเบิดแสวงเครื่อง ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

122537522 3322503931181083 8020175398061193500 o HATYAITODAY

เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดสงขลา จึงได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร ในการดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และความผิดอันเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด เป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว

122561112 3322504021181074 4830262195631355555 o HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามวันลอยกระทง ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย ซึ่งในปีนี้ กำหนดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งปัญหาเดือดร้อนรำคาญอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และ โคมลอย ตลอดจนอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่จัดงานต่าง ๆ ด้วย

122566970 3322503887847754 4976735806010746162 o HATYAITODAY

122614041 3322504081181068 4253159816213290650 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา , ตำรวจภูธรหาดใหญ่

Next Post

ชาวอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กว่า 3,000 คน ร่วมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

Tue Oct 27 , 2020
ชาวอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กว่า 3,000 คน ร่วมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 15.30 น. ประชาชนชาวอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กว่า 3,000 คน ร่วมเดินขบวนจากสถานีรถไฟควนเนียง มายังที่ว่าการอำเภอควนเนียง หลังจากนั้น นายกำชัย แสลิ่ม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอควนเนียง ได้อ่านแถลงการณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยื่นหนังสือประกาศเจตนารมย์ ให้นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อย่างไรก็ตามเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ อันประกอบไปด้วยสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีในฐานะที่เกิดเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ทุกพระองค์ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ชาวอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กว่า 3,000 คน ร่วมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์