ทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา เตรียมปราศรัยใหญ่ครั้งแรก 20 มีนาคม 64 ณ ลานหน้าหอนาฬิกา

ทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา เตรียมปราศรัยใหญ่ครั้งแรก 20 มีนาคม 64 ณ ลานหน้าหอนาฬิกา

การแข่งขันของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นไปอย่างดุเดือดโดยในพื้นที่เขตเทสบาลนครหาดใหญ่ มีพรรคลงสมัคร 5 พรรคด้วยกัน โดยแต่ละพรรคมีจุดประสงค์เด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกพรรคก็ยังคงเน้นในเรื่องของการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น แต่ละพรรคก็ได้ดำเนินการออกหาเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายให้แก่ประชาชนในพื้นที โดยทางทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เบอร์ 4 จะมีการปราศรัยใหญ่ครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ จ.สงขลา

และทางทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนายังมีแนวความคิดการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ได้มาตรฐานทั่วเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครหาดใหญ่
  • เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเข้ามาในนครหาดใหญ่

อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งจะได้รับบัตร 2 ใบ

– หนึ่งใบ สีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี เลือกได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลข
– หนึ่งใบ สีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกหมายเลข
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
และขอให้ประชาชนทุกท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อย่างเคร่งครัด
อ้างอิง : พงษ์ศักดิ์ จิโรภาส

Next Post

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ในวันที่ 22-31 มี.ค. 64

พฤหัส มี.ค. 18 , 2021
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช […]