ผู้ว่าฯ สงขลาและเหล่ากาชาด ร่วมทำอาหารบรรจุกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ยากไร้จากสถานการณ์โควิด 19

โควิด-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคของและทำอาหารบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน มอบไปตามวัดต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ยากไร้จากสถานการณ์โควิด 19

ทั้งนี้เพื่อรับสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการทำข้าวกล่องและมอบสิ่งของให้กับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา ผ่านศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน

ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ คือ

ศูนย์ที่ 1. วัดไทรงามตำบลบ่อยาง

ศูนย์ที่ 2. วัดหัวป้อมในตำบลบ่อยาง

ศูนย์ที่ 3. วัดเขาแก้วตำบลเขาลูกช้าง

ศูนย์ที่ 4. วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอ

ศูนย์ที่ 5. วัดทุ่งหวังในตำบลทุ่งหวัง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตามที่สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักร ที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด การดำเนินงานมิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดย ให้ความคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ตลาดไทช่วยเกษตรกรใต้เร่งรับซื้อผลไม้ฤดูกาลภาคใต้ ฝ่าวิกฤติโควิด-19

พุธ เม.ย. 22 , 2020
ตลาดไทช่วยเกษตรกรใต้เร่งรับซื้อผลไม้ฤดูกาลภาคใต้ ฝ […]
ตลาดไทช่วยเกษตรกรใต้เร่งรับซื้อผลไม้ฤดูกาลภาคใต้ ฝ่าวิกฤติโควิด-19