ผู้ว่าฯ สงขลาและเหล่ากาชาด ร่วมทำอาหารบรรจุกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ยากไร้จากสถานการณ์โควิด 19

โควิด-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคของและทำอาหารบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน มอบไปตามวัดต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ยากไร้จากสถานการณ์โควิด 19

ทั้งนี้เพื่อรับสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการทำข้าวกล่องและมอบสิ่งของให้กับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา ผ่านศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน

ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้าน จำนวน 5 ศูนย์ คือ

ศูนย์ที่ 1. วัดไทรงามตำบลบ่อยาง

ศูนย์ที่ 2. วัดหัวป้อมในตำบลบ่อยาง

ศูนย์ที่ 3. วัดเขาแก้วตำบลเขาลูกช้าง

ศูนย์ที่ 4. วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอ

ศูนย์ที่ 5. วัดทุ่งหวังในตำบลทุ่งหวัง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตามที่สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักร ที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด การดำเนินงานมิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดย ให้ความคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ตลาดไทช่วยเกษตรกรใต้เร่งรับซื้อผลไม้ฤดูกาลภาคใต้ ฝ่าวิกฤติโควิด-19

Wed Apr 22 , 2020
ตลาดไทช่วยเกษตรกรใต้เร่งรับซื้อผลไม้ฤดูกาลภาคใต้ ฝ่าวิกฤติโควิด-19       จากการประชุมร่วมกับสมาคมค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรไทยและ สมาคมตลาดสดในการช่วยระบายผลไม้ไปยังตลาดในประเทศที่ตลาดไท โดยใช้ตลาดในท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดจะประสานกับเกษตรกรเพื่อช่วยระบายผลไม้ในประเทศ ในจังหวัดต่างๆให้ได้มากที่สุด ตลาดไท  ฐานะหนึ่งในสมาชิกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับนโยบายจากสมาคมฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง เมื่อวานนี้ประกาศเริ่มโครงการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวสวนไทย ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากการที่มีผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถกระจายผลผลิตและจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคได้เนื่องจากข้อจำกัดและความยากลำบากต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ซึ่งจากการจำหน่ายและส่งออกผลไม้สดตามฤดูกาลที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในหมู่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของภาคใต้ 14 จังหวัด อาทิ  ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ตลาดไทจะรับซื้อจากเกษตรกรแต่ละจังหวัดมาขาย เช่นเดียวกับการซื้อลองกองจากนราธิวาสมาจำหน่ายกระจายไปยังจังหวัดอุบลฯ  จะใช้กลไกตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 21 แห่ง ในการกระจายสินค้าเกษตรทั้งผักและผลไม้ โดยเร่งผลักดันผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากขึ้น พร้อมเสริมแกร่งเครือข่ายรถเร่ตลาดไท ผู้ประกอบการรถเร่ 250 คัน ร่วมขายสินค้าธงฟ้า สำหรับรถเร่หรือรถพุ่มพวงคือช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าไปถึงตัวผู้บริโภคได้ถึงบริเวณหน้าที่พักอาศัย มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั้งประเทศให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อที่จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : กระทรวงพาณิชย์, สยามรัฐ Facebook iconFacebookTwitter […]
ตลาดไทช่วยเกษตรกรใต้เร่งรับซื้อผลไม้ฤดูกาลภาคใต้ ฝ่าวิกฤติโควิด-19