พล.อ.ประวิตร ประกาศย้ำสนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบ จะนะ” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช

พล.อ.ประวิตร ประกาศย้ำสนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบ จะนะ” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

  เมื่อวานนี้ 27/11/2020 เวลา 14:24  น. ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  ได้มีการประชุมมีวาระสำคัญประกอบด้วย การรายงานความคืบหน้าการดำเนินปรับผังเมืองเพื่อรองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้า เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) การปรับผังเมือง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เกี่ยวกับการปรับใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม,คลังสินค้า และพื้นที่ชุมชน 2) การจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ รองรับแผนการลงทุนผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน ตามมติ ครม.โดยมีกระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ ศอ.บต. จัดทำแผนงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มี.ค.64 และ 3) ความคืบหน้าการพิจารณา มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ ศอ.บต. ร่วมจัดทำแผนงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.64

พล.อ.ประวิตร ประกาศย้ำสนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน"เมืองต้นแบบ จะนะ" มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

กพต.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ นำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเล ที่ยั่งยืนพื้นที่ จชต ,การจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเล, การพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่ จชต. กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ covid-19 และเห็นชอบ แผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา (ปี64-ปี67)

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบตามแผนงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ กพต.แล้วในวันนี้ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคง อย่างยั่งยืน ได้ในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล

 

พล.อ.ประวิตร ประกาศย้ำสนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน"เมืองต้นแบบ จะนะ" มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พล.อ.ประวิตร ประกาศย้ำสนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน"เมืองต้นแบบ จะนะ" มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พล.อ.ประวิตร ประกาศย้ำสนับสนุน ศอ.บต. ขับเคลื่อน"เมืองต้นแบบ จะนะ" มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศอ.บต

Next Post

นิพนธ์ฯพร้อมด้วยผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังมีฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ในจ.สงขลา

เสาร์ พ.ย. 28 , 2020
   นิพนธ์ฯพร้อมด้วยผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถา […]
   นิพนธ์ฯพร้อมด้วยผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังมีฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ในจ.สงขลา