แม่ทัพภาคที่ 4 ล็อกทุกช่องทางไทย-มาเลย์ อุดช่องว่าง จุดล่อแหลมสกัดกั้นโควิด-19 ข้ามชาติ

แม่ทัพภาคที่ 4 ล็อกทุกช่องทางไทย-มาเลย์ อุดช่องว่าง จุดล่อแหลมสกัดกั้นโควิด-19 ข้ามชาติ

วันที่ 1 มิ.ย. 64 แม่ทัพภาคที่ 4 ลงตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/41 หมู่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดที่ล่อแหลมที่มักมีการตรวจจับ ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อยู่บ่อยครั้ง จึงได้สั่งเพิ่มเติมกำลังยุทโธปกรณ์เครื่องมือเทคนิคพิเศษต่างๆ เข้ามาอุดช่องโหว่ เสริมประสิทธิภาพการป้องกันชายแดน ในช่วงที่มาเลเซียล็อกดาวน์ประเทศ วันที่ 1 -14 มิถุนายน 2564 พร้อมจัดตั้งที่ทำการทางยุทธวิธี (ทก.ยว) กองกำลังเทพสตรี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารสถานการณ์แนวชายแดน เสริมกำลังพลยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษเต็มกำลัง อุดช่องว่าง จุดล่อแหลม เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน สกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง 

7e26c3f2fa609db2609314dac3321cd7 Small

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เผยว่า ในช่วงวันที่ 1-14 มิ.ย.64 ที่มาเลเซียประกาศล็อกดาวน์ประเทศ กองทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดตั้งที่ทำการทางยุทธวิธี (ทก.ยว) ในพื้นที่ชายแดนทั้งฝั่งสะเดา จ.สงขลา และสุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อควบคุมกำกับดูแล อำนวยการให้กำลังและเครื่องมือที่มีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน อีกทั้งช่วยประสานทำงานของกำลังภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถเดินหน้าไปได้ 

10dee89b718548dbe08039eafec7f19e Small

โดยที่ทำการทางยุทธวิธี นอกจากกำลังทหารแล้วยังมีตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งตรวจคนเข้าเมือง ทำงานร่วมกัน และยังเสริมเพิ่มเติมกำลังที่ผู้บัญชาการทหารบก มาให้ 5 ชุดปฏิบัติการ ได้เข้าไปช่วยเสริมลาดตระเวนจรยุทธ์ร่วมกับชุดเฝ้าตรวจชายแดนของกองกำลังเทพสตรี โดยตลอดพื้นที่แนวชายแดน จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล มีการจัดกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวนตลอดแนว ครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล โดยการประสานร่วมกับทัพเรือภาค 3 เพื่อควบคุมจุดล่อแหลม ช่องทางธรรมชาติต่างๆ สกัดกั้นให้มีช่องว่างน้อยที่สุด ในส่วนของรั้วชายแดนที่ถูกทำลายก็ได้มีซ่อมแซม อุดทุกจุดเรียบร้อย และมีการติดตั้งเครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจจับหากมีการลักลอบมาก็จะรู้ได้ทันที อีกทั้งยังจัดอากาศยาน ลาดตระเวนทางอากาศเข้ามาเสริมอีกด้วย 

Bccac1a86aafc6d183c3a33b0e15197b Small

สำหรับพฤติกรรมการลักลอบการเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ฝั่งสงขลามีอยู่ 2 รูปแบบ คือส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปทำงานยังประเทศมาเลเซีย และแรงงานต่างด้าวที่ต้องการมายังประเทศไทย ซึ่งได้มีมาตรการ รองรับการเดินทางมายังประเทศไทยทั้ง 2 ส่วน โดยคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับมายังประเทศไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้เข้ามาตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในส่วนการลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ ได้มีกำลังเฝ้าตรวจอย่างเข้มข้น พร้อมใช้งานการข่าวเชิงรุก

2b09ceae0fe288a85b0400486ad0e034 Small

อ้างอิง :  สวท.สงขลา

Next Post

พี่หลวงคร (นายกนครหาดใหญ่) เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณถนนเพชรเกษม เนื่องจากผิวจราจรยุบตัว

Wed Jun 2 , 2021
พี่หลวงคร (นายกนครหาดใหญ่) เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณถนนเพชรเกษม เนื่องจากผิวจราจรยุบตัว วันที่ 2 มิ.ย. 64 พี่หลวงคร (นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่) ให้งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณถนนกาญจนวนิช หน้าค่ายเสนาณรงค์ เนื่องจากผิวจราจรยุบตัว และดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณถนนกาญจนวนิช หน้าศาลทวดคอหงส์ เนื่องจากผิวจราจรเป็นหลุม – บ่อ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 6/1 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01