ศบค.เน้นโรงเรียนคุมเข้มมาตรการต้อนรับเปิดเทอม พื้นที่สีแดง 17 จังหวัด

ศบค.เน้นโรงเรียนคุมเข้มมาตรการต้อนรับเปิดเทอม พื้นที่สีแดง 17 จังหวัด

วันที่ 22 มิ.ย. 64 ทางกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ามีกระบวนการสำคัญ คือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ประเมิน thai stop covid plus ซึ่งเป็นชุดคำถามจัดโดยกรมอนามัย โดยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 29,000 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งอีกกว่า 5,000 แห่ง ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พบว่าร้อยละ 99.1 ผ่านการประเมิน thai stop covid plus เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกร้อยละ 1 ที่ยังไม่ผ่าน ไม่ใช่สอบไม่ผ่านแต่เป็นสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่ขณะนี้ยังไม่เปิดการเรียนการสอน จึงยังไม่มีการประเมิน ครู-นักเรียนต้องทำ thai save thai ประเมินตนเองก่อนมาเรียน ส่วน กทม. มีโรงเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียนที่ต้องทำแบบประเมิน thai stop covid plus เช่นกัน เพื่อยืนยันให้เกิดความมั่นใจ 

20210618f54f71fe0d2c37c372a3b7d2d8ddd2cf134848

ทางกรมควบคุมโรคและกระทรวงศึกษาธิการ ยังเน้นย้ำให้ครู และนักเรียน ผู้ปกครอง ทำ thai save thai เพื่อประเมินตนเองด้วย โดยเป็นการประเมินรายวันก่อนเดินทางมาโรงเรียน ทั้งนี้ยังมีการซักซ้อมแผน เพื่อให้ผู้ปกครอง และสถานศึกษาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เน้นย้ำการปิดอาจไม่ตอบโจทย์ กรณีการพบผู้ติดเชื้อ 1-2 ราย หรือใน 1-2 ห้องเรียน เพื่อให้การเปิดเรียนผ่านไปด้วยดีส่วนเด็กพิเศษ ที่เป็นนักเรียนประจำ ยังไม่สามารถเปิดได้ อาจต้องมีมาตรการเพิ่มแยกออกไป และต้องมีการตรวจ rapid test เพื่อยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อ เข้าไปศึกษาในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ของกลุ่มเด็กพิเศษ เด็กพิการ รวมถึง กลุ่มเปราะบาง ที่จะต้องมีการดูแล การสัมผัส เบื้องต้นกำหนด ให้ครูทุกคน และผู้ดูแล จะต้องได้รับวัคซีนให้ครบถ้วนก่อน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย 

แพทย์หญิงอภิสมัย ผช.โฆษก ศบค.

4 จังหวัดสีแดงเข้ม ใช้รูปแบบ ออนไลน์ และออนแอร์เท่านั้น พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ยังเปิดเรียนแบบปกติไม่ได้และห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก จึงใช้รูปแบบ เรียนออนไลน์ หรือ ออนแอร์ เท่านั้น 

โรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และสุราษฎร์ธานี สามารถเปิดเรียนได้ และเปิดให้ใช้อาคารสถานที่ฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนโรงเรียนใน 56 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งเป็น พื้นที่สีส้ม เปิดเรียนได้ตามปกติมาตรการของ ศบค. รมช.ศึกษาฯ เสนอ 5 รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ด้าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดว่า ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ 5 รูปแบบให้แต่ละโรงเรียนนำไปใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

        1. On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

        2. On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 

        3. On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

        4. On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 

        5. On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 292 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 3,758 คน

Tue Jun 22 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 292 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 3,758 คน วันที่ 22 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 293 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้1. เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงานบริษัทสงขลาแคนนิ่งจำนวน 263 รายโดยผู้ติดเชื้อทุกรายอยู่ภายใต้การกักกันควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสจากภายนอกทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยที่พบเชื้อ จังหวัดสงขลาได้ทยอยส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 64 แล้ว2. ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ อีก 30 ราย (ผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 ราย) ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ […]
ปกข่าวโควิด 01