สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ

สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ

สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ

      สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดกระจายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จังหวัดสงขลามอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอตามแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 28,000 ชิ้น โดยมีตัวแทนอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 16 อำเภอ และได้มีแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด / สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน / ชุมชน

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน

กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังได้สั่งกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ห้ามนำหน้ากากอนามัย ไปใช้ หรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ หรือมอบให้บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นหรือได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ จะสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ สงขลาใจปล้ำแจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

Next Post

เคอร์ฟิวคืออะไร ทำไมไทยต้องเคอร์ฟิว!!

Thu Apr 2 , 2020
เคอร์ฟิวคืออะไร ทำไมไทยต้องเคอร์ฟิว!! หากเราจะพูดมาตราการจากภาครัฐที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ นั้นคือมาตราการเคอร์ฟิว จากภาวะการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อ 1,875 ราย และเสียชีวิตรวม 15 ราย (ข้อมูล ณ​ วันที่ 2 เมษายน 2563) ประชาชนส่วนใหญ่จึงเกิดการวิตกกังวล รวมถึงมีข่าวลือถึงการยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดจนถึงขั้นประกาศใช้ “พรก.ฉุกเฉิน” หรือที่เราเรียกกันว่า “เคอร์ฟิว” การประกาศ “พรก.ฉุกเฉิน” หรือ “เคอร์ฟิว” คือ การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ตามระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และ จะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอื่นๆ ในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่นอยู่ในภาวะสงครามหรือมีเหตุกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงให้อำนาจแก่รัฐในการประกาศเคอร์ฟิวอยู่หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา11(6) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ตามมาตรา 9(1) […]
เคอร์ฟิว2