พาณิชย์จังหวัดสงขลา เตือน!! ผู้ประกอบการ ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า โทษ! ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

พาณิชย์จังหวัดสงขลา เตือน!! ผู้ประกอบการ ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า โทษ! ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

พาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลและกำชับให้ผู้ประกอบการ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท กล่องละ 125 บาท (50 ชิ้น) หากเจ้าหน้าที่ฯ พบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

C0915 HATYAITODAY

ทั้งนี้ขอฝากเตือนผู้ประกอบการหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และห้ามจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ผลิตในประเทศเกินราคาชิ้นละ 2.50 บาท หรือกล่องละ 125 บาท (50 ชิ้น) หากกระทำผิดโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการกักตุนสินค้า ขายราคาสูงเกินสมควร ปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

82bc37bd29f24fa723e82c9bc5665304 small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : พาณิชย์จังหวัดสงขลา

Next Post

จ.สงขลา ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา คัดกรองโรค COVID-19

Mon Jan 11 , 2021
จ.สงขลา ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา คัดกรองโรค COVID-19 วันที่ 10 ธ.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จ.สงขลา ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา คัดกรองโรค COVID-19 ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.หากกรณีเป็นผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลา ให้บุคคลนั้นรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน โดยต้องกักกันตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วยวิธี self-Quarantine ดำเนินการสมัครใจกักตัวเองภายในบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น หยุดเรียนหรือทำงาน งดกิจกรรมต่างๆ ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่อ จาม ห้ามรับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น รวมถึงควรแยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร แยกห้องนอน ทำความสะอาดที่พักและของใช้ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์) กรณีมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักก่อนเวลา 14 วัน ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 5 วันนับแต่เดินทางมาถึง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตรวจเพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยออกค่าใช้จ่ายเอง หากไม่พบเชื้อสามารถออกจากที่พักได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 2. กรณีเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด และได้เข้าพักในโรงแรมหรือที่พักอื่นใดที่มีลักษณคล้ายโรงแรม ให้ลงทะเบียนเข้าพัก โดยแจ้งวัตถุประสงค์ เวลา สถานที่ที่จะมาทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือทำกิจธุระ และลงเวลาเข้า-ออก ณ โรงแรมหรือที่พัก และสถานที่ที่จะไปทุกครั้ง ทั้งไปและกลับ โดยให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก  ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01