จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

        จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

  เมื่อวานนนี้ (9 ต.ค.63) จังหวัดสงขลา โดย สสจ.สงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทานตรวจหาโรคติดเชื้อให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังในเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาด ในระลอกที่ 2
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับค้นหา หรือ คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีทักษะ เพื่อรับมือกับการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อโดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการตรวจ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บุคลากรทางสาธารณสุข,แรงงานต่างด้าว,ผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน
สำหรับวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรือนจำจังหวัดสงขลาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คน ประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

  จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

  จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

  จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

  จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

  จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปักหมุดคณะราษฎรใหม่ (จำลอง) ด้วยการพ่นสีลงบนพื้นบริเวณลานหอนาฬิกา

Sun Oct 11 , 2020
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปักหมุดคณะราษฎรใหม่ (จำลอง) ด้วยการพ่นสีลงบนพื้นบริเวณลานหอนาฬิกา สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และทางด้านเพจให้มันจบที่รุ่นเรา (#เยาวชนปลดเอก )ได้มีการโพสต์กิจกรรมต่อต้านรัฐปรหารในประเทศไทยต่อมาเรื่อยๆ โดยในวันที่ 10 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น.ได้เกิดการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาอีกครั้ง ถึงแม้ในวันนี้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจมีฝนตก และฟ้ามือทางกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่รวมตัวก็ต่างใส่เสื้อฝน โดยจุดประสงค์ของการรวมตัวในครั้งนี้เพียวเพราะร่วมกันชูสามนิ้ว และได้ทำการปักหมุดคณะราษฎรใหม่ (จำลอง) ด้วยการพ่นสีลงบนพื้นบริเวณลานหอนาฬิกา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพลงเพจอื่นๆ และใส่ #ให้มันจบที่รุ่นเรา และ #คนใต้แต่ไม่อยู่ใต้ตีนเผด็จการ อีกด้วย อย่างไรก้ตามการชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกหยิบใช้และปรับเปลี่ยนความหมายมาตลอด ธรรมเนียมการชูสามนิ้ว หรือ Three Finger Salute ใช้เวลาต้องกล่าวขอบคุณหรือแสดงความชื่นชมและเคารพ หรือบอกลาคนที่รัก กล่าวในหนัง The Hunger Games กลายเป็นสัญลักษณ์ของการขัดขืนต่ออำนาจที่กดขี่  ซึ่งประเทศไทย มันแทนความหมายของ […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01