สาธารณสุขสงขลา เร่งตรวจเชิงรุกชุมชนเก้าเส้ง ผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อกว่า 200 คน

สาธารสุขสงขลา เร่งตรวจเชิงรุกชุมชนเก้าเส้ง ผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อกว่า 200 คน

วันที่ 10 มิ.ย. 64 นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้ นายสมชาย พันธุ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา นำชุดปฏิบัตอการควบคุมโรค ออกคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนเก้าเส้ง) เพื่อเป็นการควบคุมวงของการแพร่ระบาดของโรค โดยมีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 2,120 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศสะสม 2,099 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศสะสม 21 คน

198389903 289534436292524 1120688006781346810 N
198535793 289534502959184 6412178050401043875 N
199727680 289534459625855 8810575072288599806 N

อ้างอิง : สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 50,000 โดส

Sun Jun 13 , 2021
เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 50,000 โดส จากประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19” ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชนโดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจำนวนประชากรห้าสิบล้านคน) ของทั้งประเทศนั้น โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผลิต หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนรวมของประเทศ.พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรกว่า 140,000 คน โดยประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรค 7 กลุ่มเสี่ยง ได้มีการลงทะเบียนผ่าน […]
ปกข่าว 01