การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 ม.ค. 64 และ 28 ม.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 ม.ค. 64 และ 28 ม.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงงานระบบเสริมหม้อแปลง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

78 HATYAITODAY

ตั้งแต่บริเวณซอยมาระเสนา 1 และ 2 ซอยทองหวั่นอุทิศ 1 และ 3 ถนนติณสูลานนท์ตำบลเขารูปช้าง และในวันที่ 28 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่บริเวณซอย 2 บ้านแหลมเคียน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

129839540 4197968063565968 3708773506775524967 o HATYAITODAY

ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนทันที ฉะนั้น หากท่านประสงค์จะดำเนินการใดใดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานที่ของท่าน ขอให้ปลดสะพานไฟออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย หรือแหล่งจ่ายไฟอื่นๆ ภายใน และจำเป็นต้องจ่ายไฟเข้าระบบภายในของท่าน

129311852 4190644924298282 3774792243705996092 n HATYAITODAY

ขอให้ประชาชนตรวจสอบ และปลดเมนสวิตช์ ป้องกันการจ่ายไฟสู่ระบบไฟฟ้าภายนอกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น ในกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ในพื้นที่ที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าโปรดแจ้งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาทราบ เพื่อจะเร่งดำเนินการให้ทันที หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

129761332 4190644854298289 4757319914775759163 n HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

Next Post

จ.สงขลาส่งทีมนักรบชุดขาว ช่วยสมุทรสาคร เฝ้าระวังเชิงรุกสู้โควิด -19

Sun Jan 24 , 2021
สงขลาส่งทีมนักรบชุดขาว ช่วยสมุทรสาคร เฝ้าระวังเชิงรุกสู้โควิด -19 วันที่ 24 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยประเทศไทยเกิดการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 63 มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีประชากรต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีบุคลากรในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังเชิงรุกของจังหวัดไม่เพียงพอ  ทางจังหวัดสงขลาจึงได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 – 30 มกราคม 2564  จำนวน  3 ทีม  ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  11 คน นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน และพนักงานขับรถยนต์ 3 คน จากโรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลรัตภูมิ โรงพยาบาลบางกล่ำ โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลสมด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอจะนะ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01