ม.อ. แถลงข่าว เปิดชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

ม.อ. แถลงข่าว เปิดชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19
ม.อ. แถลงข่าว เปิดชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

ม.อ. เปิดชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด – 19 (PSU COVID-19 Rapid Test)

29 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยภาคเอกชนร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว “ชุดตรวจประสิทธิภาพสูง PSU COVID-19” โดยก่อนหน้านี้ทางสำนักข่าว Hatyai Today News ได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงทีมนักวิจัยของโครงการ (PSU COVID-19 Rapid Test)

โครงการในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทีมงานนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จิดาภา เซคเคย์ ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร ดร.ธีรภัทร นวลน้อย และ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ โดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล จากคณะเทคนิคการแพทย์เป็นหัวหน้าโครงการ ชุดตรวจดังกล่าวจะใช้เวลา ตรวจประมาณ 15-20 นาที สามารถวินิจฉัยคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้นได้

ทีมนักพฒนา PSU Rapid test
ทีมนักพฒนา PSU Rapid test

การติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 พบครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปทั่วโลก การวินิจฉัยการติดเชื้อ ก่อโรคโควิด-19 ที่ถือเป็นวิธีมาตรฐาน คือการตรวจหาสารพันธุกรรม (RNA) ของไวรัส โดยตรวจจาก สิ่งส่งตรวจที่เป็นสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งต้องใช้บุคลาการที่มีความชํานาญในการ ปฏิบัติงาน และแปลผลการตรวจ มีระยะเวลาการตรวจที่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง เครื่องมือมีราคาสูง ไม่เหมาะกับงานภาคสนาม อีกทั้งบุคลากรที่ทําหน้าที่เก็บตัวอย่างจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัส เนื่องจากต้องสัมผัสกับคนไข้ในระหว่างการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากทางเดินหายใน ซึ่งมีความเข้มข้น ของเชื้อไวรัสในปริมาณสูง

ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรอง การติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 (PSU COVID-19 Rapid Test) นี้ จะสามารถช่วยคัดกรองเบื้องต้น ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อ (person under investigation หรือ PUI) ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเบื้องต้นว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะใดของการ ติดเชื้อ หากการวินิจฉัยเบื้อต้นพบผลบวก ก็สามารถส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันได้ นอกจากนี้หากเคยได้รับ เชื้อและหายแล้วก็ยังตรวจได้ การตรวจใช้ตัวอย่างเลือด และใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ในการ ทดสอบ การพัฒนาชุดตรวจครั้งนี้ เราเฟ้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

“โครงการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ชุดตรวจนี้ใช้สําหรับ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ใช้หลักการ immunochromatography (ICT) ในการ ตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างต่อเชื้อทั้งชนิด IgM และ IgG และจําเพาะต่อโปรตีนของเชื้อไวรัส ก่อโรค COVID-19 โดยวิธี ICT เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจเนื่องจากทําได้ง่าย รวดเร็ว มีความคงตัว มีความไวและความจําเพาะสูง สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการตรวจหาการติดเชื้อในเบื้องต้น และตรวจ ติดตามการพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกาย ใช้เวลาในการตรวจเพียง 15-20 นาที

ชุดตรวจเก็บรักษาได้ที่ อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหลายเดือน อีกทั้งตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจมีปริมาตรน้อย ประมาณ 15-20 ไมโครลิตร (2-3 หยด) ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว พลาสมาหรือซีรัม ตัวอย่างเหล่านี้มี ปริมาณของเชื้อไวรัสที่น้อยมาก จึงลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากการเก็บตัวอย่าง

ทั้งนี้ ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด – 19 (PSU COVID-19 Rapid Test) ยังเหมาะกับการตรวจภาคสนามที่บุคลากรทางการแพทย์ตรวจจากผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านโดยที่ไม่ต้อง เดินทางมาโรงพยาบาล ลดการแพร่เชื้อ และการลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลได้”

Annotation 2020 05 29 142625 HATYAITODAY

งานแถลงข่าวเปิดตัวชุด PSU COVID-19

Posted by Prince of Songkla University – PSUconnext on Thursday, May 28, 2020

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม : สัมภาษณ์สุดเอ็กคลูซีฟ ทีมพัฒนาชุดตรวจ Rapid Test โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : Prince of Songkla University – PSUconnext

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สรรพากรช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ากว่าแสนล้านบาท

Fri May 29 , 2020
  สรรพากรช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่ากว่าแสนล้านบาท มาตรการภาษีและการเร่งคืนภาษีกว่าแสนล้านบาท เยียวยาผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม บนหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ “เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใจ” สรุปได้ ดังนี้ 1. “เลื่อน” กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่ง และการชำระภาษีอากร เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น ในระหว่างที่ภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือและเยียวยา เช่น ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, 93 และ 95) จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 และ 55) ที่ต้องชำระภายในเดือนเมษายน – […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01 01