ม.อ. ประกาศยกเลิกการเรียนการสอน เพื่อยับยั้งปัจจัยเสี่ยงไวรัสโควิด-19

ม.อ. ประกาศยกเลิกการเรียนการสอน เพื่อยับยั้งปัจจัยเสี่ยงไวรัสโควิด-19

เมื่อคืนนี้ 24 ธันวาคม 2563 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอก ใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อป้องกันและสกัดวงจรการ แพร่กระจายการติดเชื้อ จึงกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ การสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563

  1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมี ประกาศกําหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการจัดการเรียนการสอน รูปแบบอื่นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน
  2. ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในคลินิก หรือรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติการ วิทยานิพนธ์ขอให้หลักสูตรบริหารจัดการให้สามารถเรียน หรือปฏิบัติการด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด
  3. สําหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา เพื่อพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือยกเลิกหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง หรือจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
  4. ให้คณะเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาที่ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีข้อจํากัดด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อันอาจนําไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าเรียน ระบบออนไลน์ และให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเฉพาะการจัดการ social distancing
131820389 3845277668849001 7923045064212109377 n HATYAITODAY

ทั้งนี้ หากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์ จะรีบนำมาเสนอในข่าวถัดไปอย่างรวดเร็ว และขอให้ประชาชนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ, ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและ ไม่ไปสถานที่เสี่ยงคนแออัด รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร (Social Distancing) ด้วยความห่วงใยจากหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์

HATYAITODAYNEWS

Next Post

นายอำเภอสุไหงโก-ลกและกำลัง3ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเข้มกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 11 ราย

Fri Dec 25 , 2020
นายอำเภอสุไหงโก-ลกและกำลัง3ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเข้มกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 11 ราย วันนี้ 25 ธ.ค. 63 เวลา 06.00 น. นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลกและกำลัง3 ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเข้มกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ออกลาดตระเวนริมชายฝั่งแม่น้ำสุไหง-โกลก ขณะลาดตระเวนตรวจตาป้องกันคนลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 นั้น พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาข้ามจากฝั่งมาเลเซียมายังฝั่งประเทศไทย บริวเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 11 ราย จึงดำเนินการจับกุมและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ตรวจสอบคัดครอง วัดอุณหภูมิตรวจไข้ ตามหลักสาธารณสุข ใช้เจลแอลอฮอล์ล้างทำความสะอาด เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งภายหลังเสร็จกระบวนการคัดกรองก็ดำเนินการสอบสวนต้นแหล่งขบวนการลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และดำเนินคดีทางกฎหมายส่งเรื่องให้ศาลดำเนินการต่อไปในเบื้องต้น ขณะนี้บุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในหลักประมาณร้อยกว่าคน แต่ประชาชนโปรดมั่นใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีการติดเชื้อคนในพื้นที่ และป้องกันแนวทางธรรมชาติอย่างเต็มที่ไม่ให้หลุดเข้าในเมือง ในประเทศได้แน่นอนได้รวบรวมกำลังตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ต่างๆ คุมเข้ม หากคนในพื้นที่ให้ที่พักพิงแก่คนลักลอบ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
นายอำเภอสุไหงโก-ลกและกำลัง3ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเข้มกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 11 ราย