ม.อ.หาดใหญ่ สร้างแหล่งน้ำ-แหล่งอาหารให้ลิง และสัตว์ป่าอื่นๆ บนเขาคอหงส์

ม.อ.หาดใหญ่ สร้างแหล่งน้ำ-แหล่งอาหารให้ลิง และสัตว์ป่าอื่นๆ บนเขาคอหงส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแก้ปัญหาลิงมารบกวนพื้นที่เขตพักอาศัยอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันปลูกป่าและสร้างแหล่งอาหารให้ลิงและสัตว์ป่าอื่นๆ 500 ต้น พร้อมวางถังเก็บน้ำฝนให้สัตว์ป่าในฤดูแล้ง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยกิจกรรมนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยบุคลากรกองกายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าสร้างแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า เขาคอหงส์ โดยเฉพาะลิง ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้ปลูกหน่อกล้วยน้ำว้า จำนวน 100 ต้น และไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตเป็นอาหารสัตว์ป่า ประมาณ 400 ต้น รวมจำนวน 500 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งวางถังเก็บน้ำขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ใบ เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำฝนให้สัตว์ป่าในฤดูแล้ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประสบปัญหาเรื่องลิงจากพื้นที่เชิงเขาคอหงส์ได้ลงมาหาอาหารและคุกคามพื้นที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา ก่อให้เกิดความหวาดกลัว บางครั้งยังมีการทำลายทรัพย์สิน

ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองคอหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 42 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นต้น ประกอบกับขณะนี้มีลิงจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้แหล่งหาอาหารตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ ลิงจำนวนหนึ่งได้เข้ามาหาอาหารในชุมชนเพิ่มใกล้เคียงมากขึ้น รวมทั้งทำลายพืชผลการเกษตร

ม.อ.หาดใหญ่ สร้างแหล่งน้ำ-แหล่งอาหารให้ลิง และสัตว์ป่าอื่นๆ บนเขาคอหงส์

ม.อ.หาดใหญ่ สร้างแหล่งน้ำ-แหล่งอาหารให้ลิง และสัตว์ป่าอื่นๆ บนเขาคอหงส์
ม.อ.หาดใหญ่ สร้างแหล่งน้ำ-แหล่งอาหารให้ลิง และสัตว์ป่าอื่นๆ บนเขาคอหงส์

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

จ.สงขลา พบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสแล้ว 10 ราย และเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล

Thu Aug 13 , 2020
จ.สงขลา พบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสแล้ว 10 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล ในตอนนี้พบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสแล้ว 10 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย เป็นคนในพื้นที่ จะนะ , หาดใหญ่ และ เมืองสงขลา ซึ่งในผู้ป่วย 10 รายนี้เป็นผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 2 คน มีอายุเฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 35 – 65 ปี อาชีพเป็นเกษตรกรรม  ซึ่งทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล หากมีอาการไข้นานเกิน 5 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ โดยโรคเมลิออยโดสิส เป็นโรคติดเชื้อที่ในประเทศไทยยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงของโรคทำให้เสียชีวิตได้ หากติดเชื้อในกระแสเลือด กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโลหิตจางหรือทาลัสซีเมีย […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01