คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือเอกชน หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จับมือเอกชน หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยคุณกริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ และมีการบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ Digital Transformation 

2a07709a2869303d9ae45dd87f3f6923 small HATYAITODAY
7094b86acc4f355fa7080032667cf7bf small HATYAITODAY

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและองค์กร โดยที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ผ่านหลักสูตร การใช้ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP Business One 

        สำหรับงานด้านการเงินและบัญชีดังนั้นความร่วมมือกับบริษัทไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนการเสริมแรงในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP S/4 HANA อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

2c2113fcebbc1c3cfd695afc451b0faf small HATYAITODAY
87ae6b5ab52ddeabc83465929b5527df small HATYAITODAY

       อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลักดันให้บรรจุรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

อ.สะเดา จ.สงขลา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่ 23- 25 ธ.ค.นี้

Tue Dec 22 , 2020
อ.สะเดา จ.สงขลา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 23- 25 ธ.ค.นี้ วันที่ 22 ธ.ค.63 ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ2) กรอวาญ  บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว คาดจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยช่วงวันที่ 23-24 ธันวาคม ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช   จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ภาพรวมภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณนครศรีธรรมราชและนราธิวาส โดยแม่น้ำสายหลักมีน้ำน้อยถึงน้ำมากและมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 27,125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 47 ลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่ 20,255 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 42 จุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ 11 แห่ง คือ ภาคเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง โดยสถานการณ์น้ำภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงประเมินพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำช่วงวันที่ 23- 25 ธันวาคม คือ เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มบริเวณชุมพร ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา   ให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะแม่น้ำมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อยและมีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณแม่น้ำตาปี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี , คลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช , แม่น้ำตรัง อ.ห้วยยอด คลองชี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง คลองอู่ตะเภา อ.สะเดา จ.สงขลา , แม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา และ อ.เมือง จ.ปัตตานี และแม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส                HATYAITODAYNEWSอ้างอิง : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01