ม.อ. คุมเข้มโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ

ม.อ. คุมเข้มโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ

     ตามประกาศการกำหนดให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงทำให้ผู้ปกครองและหลายฝ่าย มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน การสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายถือว่าเป็นประเด็นสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนนี้

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั่วประเทศยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

1. ขอให้คณะและหน่วยงานจัดทำและติดตั้ง QR Code “PSU Care” ณ สถานที่ตั้งของคณะและหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษาในสังกัด และประชาชนผู้มาติดต่อดำเนินการสแกน QR Code “PSU Care” โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้ามาในอาคาร/ห้องเรียน และเช็คเอาท์ (Check-out) ก่อนออกจากอาคาร/ห้องเรียนทุกครั้ง

2. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาดำเนินการสแกน QR Code “PSU Care” เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport ของตนเองทุกครั้งที่เข้า-ออกภายในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เมื่ออยู่ในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และให้กรอกรายงานสุขภาพประจำวัน 1 ครั้งต่อวันใน QR Code ดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ม.อ. คุมเข้มโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั่วประเทศยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้  1. ขอให้คณะและหน่วยงานจัดทำและติดตั้ง QR Code “PSU Care” ณ สถานที่ตั้งของคณะและหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษาในสังกัด และประชาชนผู้มาติดต่อดำเนินการสแกน QR Code “PSU Care” โดยขอให้เช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้ามาในอาคาร/ห้องเรียน และเช็คเอาท์ (Check-out) ก่อนออกจากอาคาร/ห้องเรียนทุกครั้ง  2. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาดำเนินการสแกน QR Code “PSU Care” เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport ของตนเองทุกครั้งที่เข้า-ออกภายในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เมื่ออยู่ในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และให้กรอกรายงานสุขภาพประจำวัน 1 ครั้งต่อวันใน QR Code ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูล : ม.อ.หาดใหญ่

Next Post

ศอ.บต. เยี่ยมเจ้าหน้าที่และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

Sat Jul 11 , 2020
ศอ.บต. เยี่ยมเจ้าหน้าที่และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ    เมื่อวานนี้ (10/07/2563) เวลา 10.45 น. ที่ บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง และนางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม และเงินช่วยเหลือส่วนตัวแก่ครอบครัว อส.มะสบรี แวสะหะ อายุ 31 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ 1 ตำบลปะนาเระ […]
ศอ.บต. เยี่ยมเจ้าหน้าที่และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ