สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดการฝึกอบรมและ workshop ให้กับกลุ่มอาชีพและธุรกิจที่เปรียบเสมือนด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับกลุ่มคนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ด้วยจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดต่อกับด่านชายแดน ประกอบกับมีสนามบิน ท่าเรือ รถขนส่งโดยสาร-ขนส่งต่างๆ ที่มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจำนวนมากตลอดเวลา

ดังนั้น การเตรียมการในการรับมือกับกับการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่ต้องเผชิญกับนักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งธุรกิจบริการและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงเป็นกลุ่มที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น ถึงแม้จะไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ได้นั้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีอุปกรณ์สำหรับการป้องกันจำนวนมาก จึงสามารถจัดฝึกอบรมและ work shop ที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ได้”

โดยวิทยากรที่ให้ความรู้มาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และพยาบาลที่ต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 ซึ่งเดินทางกลับจากการดูแลคนไข้ที่แคมป์ภูเก็ตและแคมป์สงขลาที่พ้นระยะการกักตัวมาแล้ว โดยใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วย นำมาถ่ายทอดและช่วยให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานแต่มีความสำคัญมากในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง นอกจากผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 จังหวัดสงขลา ในหลักสูตรวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นพนักงานของสมาคมโรงแรม ชมรมธุรกิจ และกู้ชีพ-กู้ภัย ในจังหวัดสงขลา 6 รุ่น จำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ทำความรู้จักและมีความเข้าใจกับโรคนี้ รู้วิธีในการป้องกันตนเอง โดยมีฐานฝึกปฏิบัติแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 การใส่และการถอดหน้ากากอนามัย และการล้างมือที่ถูกต้อง ฐานที่ 2 การใส่และการถอดชุดป้องกัน และฐานที่ 3 การทำความสะอาดในพื้นผิวต่างๆ การเก็บขยะ/กำจัดขยะ สวมใส่และถอดปลอกหมอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

ในการอบรมครั้งนี้มีโรงแรมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 โรงแรม โดยการคัดเลือกผู้แทนมาเข้าร่วมอบรมโรงแรมละ 4 ท่าน จากแต่ละฝ่าย เช่น แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front office)แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage Service) แผนกช่าง เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มพนักงานเหล่านี้ได้เตรียมความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่อได้ภายในองค์กรของตัวเอง อีกทั้งสามารถรับมือได้หากมีการระบาดของโรคนี้รอบ 2 อีกทั้งทางธุรกิจโรงแรมก็มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดการแพร่ระบาด”

จากการที่ทุกหน่วยงานต่างช่วยกันพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งจังหวัดที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระดับดี สามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของคนไข้ ทำให้ระบบสาธารณสุขปรับตัวเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ ผนวกกับการที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ ทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติความเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

สงขลานครินทร์ จัด workshop ให้กับกลุ่มธุรกิจบริการเพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 11 ราย

Thu May 28 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์  แถลงสถานการณ์แทนนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 11 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 0 ราย 2. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 0 ราย 3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine  11 ราย – ประเทศอินเดีย เพศหญิง อายุ 32 ปี นักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงวันที่ […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563