บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลังครม.มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลังครม.มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลังครม.มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

    บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   บขส. จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้งเมื่อกลับมาเดินรถตามปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส.

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : บขส.

Next Post

ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 1,000 บาท 3 เดือน และอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบการประมง

Wed May 27 , 2020
ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 1,000 บาท 3 เดือน และอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบการประมง     ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.1 ล้านล้านบาท ตามข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีฐานะยากจน จำนวนกว่า 1 ล้าน 4 แสน คน 2.กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 9 ล้าน 6 แสนคน 3.กลุ่มผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน รวม 13 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่แต่ละกลุ่มได้รับอยู่แล้ว โดยใช้กรอบวงเงิน […]
ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 1,000 บาท 3 เดือน และอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบการประมง