พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม สมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

จ.สงขลา พบฝนชุกหนาแน่นและฝนตกหนักในบางพื้นที่ เตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม 

Sun Oct 25 , 2020
จ.สงขลา พบฝนชุกหนาแน่นและฝนตกหนักในบางพื้นที่ เตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม  พยากรณ์อากาศ 7 วัน สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนหนักบางแห่งบริเวณ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คลื่นลมอ่าวไทยสูง 2 เมตร เตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ  อ.ชัยบุรี อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ลำทับ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ อ.ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งใหญ่ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ลานสกา อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช อ.ป่าพะยอม อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อ.รัตภูมิ อ.สะเดา อ.นาทวี จ.สงขลา อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง อ.ละงู อ.เมือง […]
จ.สงขลา พบฝนชุกหนาแน่นและฝนตกหนักในบางพื้นที่