วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เดินหน้าแก้ภัยแล้งและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เดินหน้าแก้ภัยแล้งและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 31 ต.ค. 63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายเดช เล็กวิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  ณ  จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เดินหน้าแก้ภัยแล้งและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เผยว่า  ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำหลากเป็นประจำเนื่องจากบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว ส่วนบริเวณกลางน้ำมีเพียงฝาย และประตูระบายน้ำ   ประกอบกับด้านท้ายน้ำไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำคลองได้ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำด้านปลายคลองอีกด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองภูมี พร้อมอาคารประกอบในพื้นที่ บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆ พร้อมก่อสร้างถนนเลียบคลองตลอดลำน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาด แคลนน้ำ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7,000 ไร่  รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก รวมไปถึงการป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ที่สำคัญช่วยเก็บกักน้ำด้านท้ายของคลองภูมีก่อนไหลลงทะเลสาบ  ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร  ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ระยะ 2 กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง ร.1 ให้ได้มากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของแผนงานฯ สามารถระบายน้ำได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูน้ำหลาก

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sun Nov 1 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย มีดังนี้ รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นคนไทย 1 ราย สัญชาติอังกฤษ ?????? 2 ราย รัสเซีย 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก สหราชอาณาจักร 2 ราย […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)