เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 11-13 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.

เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 11-13 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.

            วันนี้ 11 ธันวาคม 2563 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  จังหวัดสงขลา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย รวมทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมกันจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 11-13 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.

   นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงความสำคัญของการสัญจรทุกภูมิภาคว่า “เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน และผลักดันนโยบายด้านการใช้หนังสือ และการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยเล็งเห็นความโดดเด่นและความพร้อมของเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ที่มีศักยภาพสูงในด้านการริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากดียิ่งจาก ศอ.บต. เกิดความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่และนำเสนอเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลของเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค รวมทั้งมุ่งให้พ่อแม่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจ ทดลองปฏิบัติเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและกิจกรรมการอ่านในการพัฒนาศักยภาพสมองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21”

เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 11-13 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.  เปิดแล้ว! มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 11-13 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.

   ในการจัดงานร่วมกันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นศักยภาพการอ่านในวัยเด็กแล้ว ยังเป็นการร่วมแก้ไขวิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาคใต้ ซึ่งพบปัญหาโรคหัด ปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กที่มีความชุกของโรคมากกว่าภาคอื่นๆ รวมถึงรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็ก และครอบครัว ร่วมก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อโควิด-19 เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังหนังสือ และกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสุขภาวะเด็กปฐมวัย ภายในงานออกแบบโซนที่น่าสนใจ ทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ ณ ห้อง Exhibition Hall 2 พร้อมกิจกรรมเรียนรู้จากเวทีกลางอีกมากมายตลอดระยะเวลา 3 วัน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลากรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมมอบทะเบียนมัสยิด ณ มัสยิดมิฟตะฮุนยันนะฮ์ อ.บางกล่ำ แก่พี่น้องประชาชนประกอบศาสนกิจ

Fri Dec 11 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรมมอบทะเบียนมัสยิด ณ มัสยิดมิฟตะฮุนยันนะฮ์ อ.บางกล่ำ แก่พี่น้องประชาชนประกอบศาสนกิจ     วันนี้ 11/12/63 เวลา 12.00 น. ณ มัสยิดมิฟตะฮุนยันนะฮ์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบทะเบียนมัสยิด โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการ ฯ อิหม่าม และคณะกรรมการประจำมัสยิด พร้อมพี่น้องประชาชน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับมัสยิด นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้ว ยังถือเป็นสถานที่ฝึกอบรมจริยธรรมให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ที่จะต้องเรียนรู้หลักคำสอนทางศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ ดุจดั่งการฉีดวัคซีนป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้เด็ก และเยาวชนเหล่านั้นยึดมั่นในศาสนา สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นภาระให้สังคมต้องมาดูแล นอกจากนี้ มัสยิดยังเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งต้องใช้หลักศาสนาเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับคณะกรรมการ ฯ และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีดังกล่าว […]
ศูนย์ดำรงธรรมมอบทะเบียนมัสยิด ณ มัสยิดมิฟตะฮุนยันนะฮ์ อ.บางกล่ำ แก่พี่น้องประชาชนประกอบศาสนกิจ