ลุงตู่เตรียมอนุมัติ ปรับลดจ่ายเงินประกันสังคมลูกจ้างเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

ลุงตู่เตรียมอนุมัติ ปรับลดจ่ายเงินประกันสังคมลูกจ้างเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

     วันนี้ 26/1/64 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

logomain

ในด้านกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ ขอปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 แต่การส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างยังเป็นร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว 12 ล้านคน

ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ต้องส่งเงินสมทบสูงสุด 5% หรือ 750 บาท เปลี่ยนมาให้ส่ง 0.5% หรือ 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ต้องดูเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมด้วยว่าไปได้ขนาดไหนเพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 187 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Tue Jan 26 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 959 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 959  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้   สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01