จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

     วันนี้ (22 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) รวมถึง การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการได้

 โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถเชื่อมโยงไปสู่มิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

สำหรับศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) เป็นโครงการที่นำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา มาปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมในส่วนของงานศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเล เพื่อให้สอดคล้องต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ และการเพาะขยายพันธุ์ของคณาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาได้ต่อไป

จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง.ประชาสัมพันธ์สงขลา

Next Post

ถนนเส้นทางเลี่ยงสำรองสี่แยกนาหลา-ท่าข้าม ชำรุดเสียหาย ผู้ใช้ถนนโปรดระมัดระวัง

Wed Sep 23 , 2020
ถนนเส้นทางเลี่ยงสำรองสี่แยกนาหลา-ท่าข้าม ชำรุดเสียหาย ผู้ใช้ถนนโปรดระมัดระวัง    ฝากแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางท่าข้าม-เขากลอย ให้ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท ซึ่งมีการสร้างถนนคอนกรีตและรางระบายน้ำเพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางแยก จึงต้องปิดเส้นทางจราจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง และเปิดให้ใช้เส้นทางสำรอง ซึ่งขณะนี้เส้นทางที่เสี่ยงไป หาดใหญ่ – จะนะ,สงขลา โดยใช้เส้นทาง ซอยข้างวัดหินเกลิ้ยง-ซอยเซ้งอุทิศ -ถนนสาย สข.2031 สภาพถนนมีความชำรุดเสียหาย สาเหตุจากฝนตกหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ยางมะตอยที่ทางฝ่ายกองช่าง อบต.ท่าข้ามได้อำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้รถสัญจรเส้นทางนั้นเสียหาย น้ำจากปริมาณฝนที่เยอะ ได้ชะล้างผิวถนนที่ทำไว้ จึงฝากแจ้งเตือนประชาชนที่ผู้เส้นทางเสี่ยงไป หาดใหญ่ – จะนะ,สงขลา โดยใช้เส้นทาง ซอยข้างวัดหินเกลิ้ยง-ซอยเซ้งอุทิศ -ถนนสาย สข.2031  โปรดใช้ความระมัดระวังและ ขับขี่ให้ช้าลง เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น   HATYAITODAYNEWS   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ถนนเส้นทางเลี่ยงสำรองสี่แยกนาหลา-ท่าข้าม ชำรุดเสียหาย ผู้ใช้ถนนโปรดระมัดระวัง