กรมสรรพากรยืนยันชัด เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

564000000029202 HATYAITODAY

ซึ่งโดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย

ทั้งนี้​ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศใช้​ โดยกรมฯจะเสนอคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้

กรมสรรพากรยืนยันชัด เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี
กรมสรรพากรยืนยันชัด เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Tue Jan 5 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)      วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.35 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ผู้ป่วยรายใหม่ 527 ราย / ผู้ป่วยสะสม 8,966 รายหายป่วยเพิ่ม 45 ราย /หายป่วยทั้งหมด 4,397 ราย/ เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย /เสียชีวิตทั้งหมด 65 ราย • ประวัติเสี่ยง : ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส5 1 2