สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษรับ นศ.ไทยในอียิปต์กลับไทยรวมทั้งหมด 2 เที่ยวบิน

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษรับ นศ.ไทยในอียิปต์กลับไทยรวมทั้งหมด 2 เที่ยวบิน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 20/2563 ตามที่ทางการสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประกาศขยายมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นั้น

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้

 • สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.)
  1.1 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 41,303 ราย โดยรักษาหายแล้ว 11,108 ราย และเสียชีวิต 1,422 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 38 ราย โดยหายแล้ว 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
  1.2 สาธารณรัฐซูดาน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 6,879 ราย โดยรักษาหายแล้ว 2,416 ราย และเสียชีวิต 433 ราย
  1.3 สาธารณรัฐจิบูตี มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 4,441 ราย โดยรักษาหายแล้ว 2,823 ราย และเสียชีวิต 38 ราย
  1.4 รัฐเอริเทรีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 41 ราย โดยรักษาหายแล้ว 39 ราย

 

 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทางการสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังต่อไปนี้
  2.1 ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 20.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  2.2 ปรับมาตรการจำกัดเวลาการเปิดร้านค้า โดยอนุญาตให้ร้านค้าเปิดให้บริการตลอดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  2.3 เปิดสนามบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ ยังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จะเปิดสนามบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเมื่อใด

โควิด-19

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชุมชนไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐซูดาน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันเชื้อโรคของทางการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากไม่จำเป็น กรุณาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจทำให้มีการอาชญากรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอให้คนไทยทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน และหลีกเลี่ยงสถานที่อันตราย

 

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติมเส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงคาร์ทูม – กรุงเทพฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินและการลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ ในการนี้ขอให้ชุมชนไทยติดตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

 • หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194-01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ www.care.gov.eg เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

โควิด-19

โควิด-19

 

 

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

HATYAITODAYNEWS

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

บทวิเคราะห์ 2 สถาบันเห็นต่างคะแนนประเทศไทยกับการรับมือโควิด-19

Mon Jun 15 , 2020
บทวิเคราะห์ 2 สถาบันเห็นต่างคะแนนประเทศไทยกับการรับมือโควิด-19 ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวดีสุด ติดอันดับ1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโลก โดยดัชนีโควิด-19 โลก หรือ Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยสมาคม PEMANDU ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย (MOSTI) และกลุ่มบริษัทซันเวย์ ดำเนินการจัดอันดับ 184 ประเทศ ที่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดีที่สุด โดยผลคะแนน-อันดับประเทศและดินแดนที่มีค่าดัชนี Recovery Index สูงสุด 1.ออสเตรเลีย 86.34 2.ไทย 83.32 3.เดนมาร์ก 81.56 4.ฮ่องกง 81.29 5.ไต้หวัน 79.55 6.นิวซีแลนด์ 79.06 7.เกาหลีใต้ 78.68 8.ลิทัวเนีย […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01