สงขลา โรงงานผลิตยางแท่ง (เซาท์แลนด์รีซอร์ซสาขาบางกล่ำ) สาธารณสุขเข้าตรวจเชิงรุกไม่พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

สงขลาโรงงานผลิตยางแท่ง (เซาท์แลนด์รีซอร์ซสาขาบางกล่ำ)

สาธารณสุขเข้าตรวจเชิงรุกไม่พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 ก.ค. 64 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2 พร้อมด้วยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายอามีน ขุนดุเร๊ะ ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในสถานประกอบการ ประเภทโรงงาน ณ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล่ำ) ตำบลท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน ขนาดกลาง มีพนักงานกว่า 500 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 84 คน และพนักงานรายวัน 465 คน แยกเป็นแรงงานไทย 132 คน แรงงานเมียนมาร์ 309 คน และแรงงานกัมพูชา 10 คน

F3fc9c1839756d4ceb86242fa1855725 Small

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยพบว่าทางโรงงานมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานแล้วทั้งหมด และไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งมีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการเว้นระยะห่างขณะปฏิบัติงาน ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสทุกวันทั้งก่อนและหลังการทำงาน หรือตามความเหมาะสม มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สัญจร บ้านพักพนักงาน และพื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และแนวทางการป้องกันผ่านระบบกลุ่มไลน์กลาง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่วนจุดให้บริการอื่นๆ เช่น จุดบริการน้ำดื่มภายในโรงงานได้ปรับเปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษ แทนแก้วน้ำรวมเพื่อลดการสัมผัส

C343369852868b830d556e9d8036fc87 Small

นอกจากนี้ มีการตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายเฉพาะหน้ากากอนามัย ถุงมือ และขยะติดเชื้อ เพื่อแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆ รวมถึงจัดให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายข้าวสาร อาหารแห้ง ภายในโรงงานสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิพ่อค้าแม่ค้าอย่างเคร่งครัด อีกทั้งทางบริษัทยังมีแผนการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

F7e1c6981f11d78c29565881885a0647 Small

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดภายในโรงงาน การวางแนวทางคัดกรองผู้ประกอบการ บุคคลภายนอก ก่อนเข้ามาในพื้นที่โรงงาน และจัดทำแผนรองรับกรณีพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และระหว่างรอผลยืนยันอย่างเข้มงวด

64f54aca4428a7dc3566e0fbac9e8a5d Small

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ปศุสัตว์สงขลา ยืนยันเนื้อสุกรชำแหละตลาดสงขลา มีความปลอดภัยหลังพบโรคระบาดในสุกร 4 อำเภอ

Wed Jul 7 , 2021
ปศุสัตว์สงขลา ยืนยันเนื้อสุกรชำแหละตลาดสงขลา มีความปลอดภัยหลังพบโรคระบาดในสุกร 4 อำเภอ จากกรณี มีการระบาดของโรคเพิร์ทในสุกร พื้นที่อำเภอสทิงพระ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ พบในผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 60 กว่ารายได้รับผลกระทบ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ การระบาดของโรคเพิร์สในสุกรไม่ติดถึงคน โรคนี้เมื่อเกิดแล้ว จะอยู่ในโรงเรือนได้นาน ระบาดได้เร็วและได้ง่าย เพราะฉะนั้นจะต้องรีบดำเนินการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ขณะนี้สถานการณ์โรคเพิร์ทในจังหวัดสงขลา พบที่อำเภอสทิงพระ หาดใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ ในผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 60 กว่าราย และมีตายประมาณ 40 ตัว แต่เนื่องจากโรคนี้ระบาดได้รวดเร็วควบคุมอยู่ในวงจำกัด จึงได้ทำลายสุกรทั้งหมด ที่อยู่ในฟาร์มของเกษตรกรทั้ง 60 ราย โดยใช้การฉีดยาให้สุกรหลับและให้หัวใจหยุดเต้น จากนั้นนำลงหลุมฝังและราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ส่วนเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยจากการทำลายสุกร เป็นมูลค่า 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของราคาสุกรในตลาดในพื้นที่ ณ ปัจจุบันนี้ ส่วนเนื้อสุกร ที่จำหน่ายในตลาดสงขลา มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย […]
ปกข่าว 01