ชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. 64 รวบยอด 2 งวด ประกันราคายางพารา

ชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ด่วน ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน 16 ม.ค. 64 รวบยอด 2 งวด ประกันราคายางพารา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นสำหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะที่ราคายางมีความผันผวน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและ แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง

โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม) 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม 2. น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นชาวสวนยางจึงต้องเร่งเข้าตรวจสอบเช็คสิทธิ์เพื่อเข้ารับเงินประกันรายได้ชาวสวนยางในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com/

137669709 438970267484357 2344738971132323399 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 188 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Jan 15 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 188 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันอังคารที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 188 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 188 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)