กระทรวงเกษตรฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาและรักษาเสถียรภาพราคายาง ลงพื้นที่ตรวจตลาดกลางยางพารา

กระทรวงเกษตรฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาและรักษาเสถียรภาพราคายาง ลงพื้นที่ตรวจตลาดกลางยางพารา

วันที่ 28 ก.พ. 64 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชของการยางแห่งประเทศไทยและสหกรณ์นิคมทุ่งสง ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายางไทย ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(Southern Economic Corridor) โดยเฉพาะการพัฒนานครศรีธรรมราชและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลาและพัทลุงเป็นฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียนคู่กับการพัฒนารับเบอร์ ซิตี้เมืองยางสงขลา โดย กยท.ยืนยันล่าสุดว่าผลการศึกษาโครงการรับเบอร์วัลเลย์นครศรีธรรมราชจะถึงมือบอร์ดการยางฯภายในสิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตามจะมุ่งส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบจะทำให้ชาวสวนยางและสถาบันยางรวมทั้งผู้ประกอบการและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ไม้ยางทั้งหมด โดยเฉพาะถุงมือยางซึ่งกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากผลกระทบโควิด19 จะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆรวมทั้งอัพเกรดประสิทธิภาพการผลิตยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนเงินถึงมือชาวสวนยางโดยตรงแล้ว 99% ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพอใจการทำงานที่รวดเร็ว ทั้งเจ้าหน้าที่กยท. และธกส.ที่ทำให้นโยบายประกันรายได้ทำได้จริงทำได้ไวเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Next Post

กรมอุตุนิยม ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป

อาทิตย์ ก.พ. 28 , 2021
กรมอุตุนิยม ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิส […]