รายงานสถานการณ์ดาวะห์ สตูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 15 ราย

รายงานสถานการณ์ดาวะห์ สตูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 15 ราย
รายงานสถานการณ์ดาวะห์ สตูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 15 ราย

รายงานสถานการณ์ดาวะห์ สตูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 15 ราย

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ได้มีกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 76 คน ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษเหมาลำของสายการบินไลอ้อนแอร์ บินตรงจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่นั้น

ต่อมา วันที่ 7 เมษายน (วานนี้) พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แก่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีว่า คนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียทั้ง 76 คนดังกล่าวมีอยู่ 52 คน ที่มีไข้สูง ซึ่งจะต้องตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อตรวจเบื้องต้นเสร็จแล้วได้แยกไปกักตัวตามแต่ละจังหวัด ส่วนอีก 24 คนที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั้น เนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรอง ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตดูแลอยู่ โดยให้อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย

ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่า จากการส่งตรวจ 20 คน พบเชื้อ 15 คน อีก 5 คน ไม่พบ รออีก 5 วัน จะทำการตรวจหาเชื้อใหม่อีกครั้ง ส่วนอีก 6 คน นั้น ได้มีการคัดกรองจากหาดใหญ่ตั้งแต่วันเดินทางมาสตูล ไม่พบเชื้อทำให้ไม่จำเป็นต้องตรวจ แต่จะตรวจอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้า

HATYAITODAYNEWS
อ้างอิงข้อมูลจาก : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สงขลามีห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 แล้ว 3 แห่ง รวมในไทยมี 80 แห่ง

Wed Apr 8 , 2020
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย   ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ไปแล้ว 71,860 ตัวอย่าง คิดเป็น 1,079 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โดยมีห้องปฏิบัติการตรวจที่ผ่านการรับรองแล้ว 80 แห่งทั่วประเทศแต่ตั้งเป้าหมายไว้ 110 แห่ง โดยแบ่งเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีห้องปฏิบัติการตรวจที่ผ่านการรับรองแล้ว 40 แห่ง และอีก 40 แห่งจะกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2.โรงพยาบาลสงขานครินทร์ 3.ศวก.12 สงขลา อย่างไรก็ตามประชาชนที่มีอาการป่วยหรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ให้ไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที การตรวจจะไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หรือโทร 1669 เพราะห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 สร้างขึ้นเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19เท่านั้น ไม่มีการตรวจแต่อย่างใด   HATYAITODAYNEWS แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ […]
โควิด-19