Pgslot

รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กันภัยโควิด-19 - HATYAITODAY

รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กันภัยโควิด-19

รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กันภัยโควิด-19
รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กันภัยโควิด-19

รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กันภัยโควิด-19

สืบเนื้องจากวันที่ 8 เมษายน 2563 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งจังหวัด เพื่อพิจารณารายละเอียดในการควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขต จังหวัดสตูล

คำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เม.ย. 63 โดยมียกเว้น 9 กรณี ดังนี้
1. การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล
2. การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันทางการเงิน
3. การขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค
4. การขนส่งสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์
5. ไปรษณีย์และการขนส่งพัสดุภัณฑ์
6. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง
7. การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้ม
8. รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล
9. การขนส่งประชาชนไปกักกันตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 09 เม.ย. 63 ติดเชื้อสะสม 2,423 ราย เสียชีวิตสะสม 32 ราย

Thu Apr 9 , 2020
สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 09 เม.ย. 63 ติดเชื้อสะสม 2,423 ราย เสียชีวิตสะสม 32 ราย  วันที่ 09 เม.ย. 2563  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 54 ราย เป็นคนในพื้นที่  67 จังหวัด ติดเชื้อสะสม 2,423 ราย เสียชีวิตสะสม 32 ราย ป่วยแล้ว 940 ราย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 54 ราย โดยมีจังหวัดดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 22 ราย […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01