ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4” ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่ห่างไกล

ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4” ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่ห่างไกล

สืบเนื่องจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (วานนี้) ที่ อาคารรื่นอรุณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยและให้กำลังใจแก่เด็กและครอบครัวเด็กพิเศษ ภายใต้กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4”
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4”

โดยโครงการในครั้งนี้มีครอบครัวเด็กพิเศษพาบุตรหลานมาวัดขนาดเท้ากับคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อสั่งตัดรองเท้า ในโครงการ เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4 พร้อมสาธิตการฝึกเดินกับอุปกรณ์ในรถสิริเวชยาน และการทำกายภาพบำบัด โดยใช้เตียงฝึกยืน เพื่อให้เด็กได้พยุงร่างกายของตนเอง ฝึกการทรงตัวตรงและขยับเขยื้อนร่างกายให้แข็งแรงตามลำดับให้กับน้องๆ พิการในครั้งนี้อีกด้วย

โรงเท้าสั่งตัดสำหรับน้องๆ ผู้พิการ
โรงเท้าสั่งตัดสำหรับน้องๆ ผู้พิการ

สำหรับ กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4” ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนดูแลพี่น้องประชาชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยพี่น้องในพื้นที่และมีดำริโครงการต่าง ๆ เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง โดยเฉพาะเด็กและครอบครัวเด็กพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมขับเคลื่อนทุกโครงการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย แม้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลด้วยรถสิริเวชยาน

6 16 1 HATYAITODAY

 

ทั้งนี้ รถสิริเวชยาน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหนึ่งโครงการของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงออกถึงน้ำพระทัยส่งถึงผู้ป่วยทุกครัวเรือน แม้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล โดย ศอ.บต. ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือคนพิการ คนป่วยทั่วไป ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางไปรักษา ณ สถานพยาบาลได้ ดังนั้น รถสิริเวชยานจะเปรียบเสมือนโรงพยาบาลเคลื่อนที่เดินทางไปรักษาถึงหน้าบ้าน โดยทีมงานและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมสามารถให้แพทย์ในพื้นที่และโรงพยาบาลส่วนกลาง อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎ สามารถวินิจฉัยและตรวจประเมินผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ทันที ณ ขณะที่ลงพื้นที่พบประชาชน

เตียงฝึกยืน เพื่อให้เด็กได้พยุงร่างกายของตนเอง
เตียงฝึกยืน เพื่อให้เด็กได้พยุงร่างกายของตนเอง

HATYAITODAYNEWS

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย 

Fri Jul 31 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 6 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ กลับจากอียิปต์ 5 ราย โดย 4 รายแรก และอีกรายเป็นผู้ป่วยประเภท PUI หรือไม่แสดงอาการเข้ารับการกักกันใน State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี และชาวเนเธอร์แลนด์ 1 ราย เข้ารับการกักกันใน State Quarantine ที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมพบผู้ที่ติดเชื้อในสถานที่กักกัน 373 ราย และติดเชื้อในประเทศยังคงที่ 2,444 ราย […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01