โรงเรียนในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 แล้ว

โรงเรียนในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 แล้ว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันหลังจากประกาศให้กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ขึ้นใหม่ เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลดการเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด 19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงรองรับการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น

Chairs Tables Empty Classroom 23 2147863493

ศบค.ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ศบค. แบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด พื้นที่สีแดงเข้มประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ , นนทบุรี ,ปทุมธานี และสมุทรปราการ

2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และ สุราษฎร์ธานี

3) และพื้นที่ควบคุมอีก 56 จังหวัด หรือ พื้นที่สีส้ม 

โดยทางโรงเรียนในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เริ่มออกประกาศเลื่อการเปิดเทอมจากวันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64

187900884 150808590352960 300196402107908696 N

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Next Post

Circle Hatyai คาเฟ่ฟีลทะเล หาดใหญ่

Thu May 20 , 2021
Circle Hatyai คาเฟ่ฟีลทะเล หาดใหญ่ ที่ตกแต่งร้านด้วยหินสีขาว ตัดกับไม้ไผ่ บอกเลยว่าได้ฟีลทะเลสุดๆ
Happy New Year