สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12 สงขลา นำรถตรวจเชื้อพระราชทาน ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเกิดคลัสเตอร์มัรกัสยะลา

สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12 สงขลา นำรถตรวจเชื้อพระราชทาน ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเกิดคลัสเตอร์มัรกัสยะลา

วันที่ 21 มิ.ย. 64 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ได้นำรถตรวจเชื้อพระราชทาน จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก ในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อตรวจหาเชื้อหลังการแพร่ระบาดในพื้นที่ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยง และนักคึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน 1,000 คน โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ 

5dbacf56d18c5587bef94c894e760340 Small

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรณีเกิดคลัสเตอร์มัรกัสที่ยะลา มีผู้สัมผัสเสี่ยงจำนวนมาก เด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ภายในมัรกัสยะลามีการพบเชื้อนักเรียนทยอยเดินทางกลับบ้าน ทำให้ชุมชนมีความเสี่ยง ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

26858b29446b1f8c70a740fc79eada2a Small

โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ซึ่งได้นำรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่ ตรวจคัดกรอง หาเชื้อ ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานให้ดูแลประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างเร็ว สำหรับรถที่นำมาเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ขนาดเล็ก จำนวน 3 คัน ทำหน้าที่เก็บตรวจ SWAB หาเชื้อ สามารถเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆได้ร็วดเร็ว โดยจะส่งผลตรวจไปยังรถตรวจเชื้อขนาดใหญ่ที่มีห้องแล็ป ขณะนี้จอดอยู่ที่จังหวัดปัตตานี จากนั้นรอผลการตรวจภายใน 2 วัน ทางเจ้าหน้าที่ จะทำการแจ้งผลการตรวจให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้เข้ารับการตรวจต่อไป

F9363321544b016c63ecfca062ec785b Small
31b8011b8770251093ff7fc0b1ede7a9 Small

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

Next Post

อบจ.สงขลา ยืนยันพบพนักงานแพขนานยนต์ติดเชื้อโควิด 4 คน

Tue Jun 22 , 2021
อบจ.สงขลา ยืนยันพบพนักงานแพขนานยนต์ติดเชื้อโควิด 4 คน  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พนักงานแพขนานยนต์ ซึ่งให้บริการแพขนานยนต์ข้ามฟากฝั่ง อ.เมืองสงขลา- อ.สิงหนคร พบผู้ติดเชื้อโควิด 4 คน และมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงอีกจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและพนักงานแพขนานยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงส่งพนักงานเข้าสู่ระบบการคัดกรองทั้งหมดประมาณ 100 คน ส่งผลให้แพขยายยนต์ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 14.00 น.  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง             ต่อมาวันที่ 22 มิ.ย. 64 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความจำเป็นต้องหยุดการให้บริการแพขนานยนต์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบพนักงานแพขนานยนต์ติดเชื้อโควิด 4 ราย แต่มีกลุ่มเสี่ยงนับร้อยคน จึงต้องนำพนักงานแพขนานยนต์เข้าสู่ขบวนการคัดกรองทั้งหมด เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าพนักงานปลอดเชื้อโควิด จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ อีกทั้งจะต้องทำความสะอาดแพขนานยนต์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแพขนานยนต์ทุกลำ รวมทั้งจะต้องมีบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณท่าแพขนานยนต์ทั้งหมด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย                       ทางด้านการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการที่สำคัญโควิดการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายและการผ่อนคลายมาตรการที่สิ้นสุดวันที่ 22 มิ.ย. – 6 ก.ค.64 การตรวจเชื้อเชิงรุกและติดตั้ง Hospitel รองรับผู้ติดเชื้อกรณีจากโรงงาน การขอตั้ง Local Quarantine เพิ่ม 3 แห่ง ที่ ต.ประกอบ อ.นาทวี และตั้งจุดคัดกรองโควิดและจุดตรวจแนวชายแดนเพิ่ม            อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01