เทศบาลนครสงขลาเอาใจชาวสงขลา One Stop Service ศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว

เทศบาลนครสงขลาเอาใจชาวสงขลา One Stop Service ศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว

     ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลาออนไลน์ (One Stop Service) ศูนย์รวมงานบริการที่นำบริการต่าง ๆ ของเทศบาลมาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการรูปแบบใหม่ของเทศบาล

  โดยให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  www.songkhlacity.go.th/onestopservice      ได้แก่ การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์, การจองรถราง, ระบบคำร้องงานทะเบียนราษฎร, การขอรับบริการตัดแต่งต้นไม้, การให้เช่าเวลาโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์, การแจ้งซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, การแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล และการรับเรื่องร้องเรียน

 

เทศบาลนครสงขลาเอาใจชาวสงขลา One Stop Service ศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Tue Oct 13 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 13  ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มีดังนี้ เป็นคนไทย ทั้ง 2 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก สหรัฐอเมริกา 1 ราย สวีเดน 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine , Organizational Quarantine) […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)