รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เจดีย์เขารูปช้าง เพื่อเตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันนี้ (20 ต.ค. 63) ณ ห้องประชุมอาคารหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามการพัฒนาพื้นที่เจดีย์เขารูปช้าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา เข้าร่วมเพื่อรายงานผลความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการพิจารณาการจัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถาน และภูมิทัศน์โดยรอบองค์เจดีย์เขารูปช้าง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลาง/ หรืองบใดงบหนึ่ง /การตรวจสอบกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่เจดีย์เขารูปช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจัดทำรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างทางขึ้นสู่องค์พระเจดีย์และการออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการ รวมถึงการสำรวจขอบเขตโบราณสถานรอบองค์พระเจดีย์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกาศเขตโบราณสถาน/ จัดทำโครงการบูรณะอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเฉพาะองค์พระเจดีย์ (งบ Function) และการพัฒนาพื้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
สำหรับเจดีย์เขารูปช้าง เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ถูกสร้างในสมัย ร.4 ลักษณะเป็นเจดีย์ใหญ่ย่อมุมไม้สิบสอง ก่ออิฐถือปูน ส่วนยอดขององค์เจดีย์ถูกยิงได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ราวปี พ.ศ. 2484) ตามประวัติกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478
รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนในจังหวัดสงขลา ชั่วคราวเนื่องจากเสริมผิวจราจร ในวันที่ 21-25 ต.ค. 63 นี้

Tue Oct 20 , 2020
หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนในจังหวัดสงขลา ชั่วคราวเนื่องจากเสริมผิวจราจร ในวันที่ 21-25 ต.ค. 63 นี้ วันที่ 20 ต.ค. 63 ทางเทศบาลนครสงขลา ประกาศประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนหรือผู้ที่สัญจรผ่านในพื้นที่จังหวัดสงขลา โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนเตาอิฐตลอดสาย และถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 เนื่องจากมีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตีเส้นการจราจรและปรับระดับบ่อพักท่อระบายน้ำ ในระหว่างวันที่ 21- 25 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเคลื่อนย้ายยานพาหนะและสิ่งของที่เป็นสิ่งกีดขว้างเพื่อที่จะง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนในจังหวัดสงขลา ชั่วคราวเนื่องจากเสริมผิวจราจร ในวันที่ 21-25 ต.ค. 63 นี้