ลดเงินสมทบ ประกันสังคม2.5% เริ่มมิ.ย. – ส.ค. 64 เหลือ 375 บาทต่อเดือน

ลดเงินสมทบ ประกันสังคม2.5% เริ่มมิ.ย. – ส.ค. 64 เหลือ 375 บาทต่อเดือน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

นายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

  • นายจ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ให้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมจากเดิม 5% เหลือจ่ายฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน (ลดลงครึ่งหนึ่ง) ส่งผลทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุด 750 บาทต่อเดือน ลดเหลือถูกหักเพียง 375 บาทต่อเดือน
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบลดลงจากเดิมจ่าย 432 บาทต่อเดือน ลดเหลือจ่ายเพียง 216 บาท ต่อเดือน
  • รัฐบาลส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งยังช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างด้วย

190542284 310449723986168 2554770210487976424 N

สำหรับการลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน จะทำให้กองทุนจัดเก็บเงินสมบทได้ลดลงจำนวน 20,163 ล้านบาท แต่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่าย

– นายจ้างจำนวน 485,113 ราย จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท

– ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ 1,189 ล้านบาท

เมื่อรวมผู้ประกันตนทั้ง 12.9 ล้านคนแล้ว จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 10,676 ล้านบาท รวมเป็นเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 20,163 ล้านบาท ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังทันต่อระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ในงวดเดือนมิถุนายนนี้ด้วย

187091719 3999097513502376 231633732277955805 N

สำหรับการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2564 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนั้นได้มีการปรับลดวงเงินสมทบประกันสังคม โดยให้ฝ่ายนายจ้างจ่ายในอัตรา 3% ต่อเดือน (450 บาท) ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้จ่ายเงินสมทบลดลงลดลงเหลือ 0.5% ต่อเดือน (สูงสุดไม่เกิน 75 บาท) และผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้จ่ายเงินสมทบลดลงเหลือ 38 บาท จากเดิมที่ต้องจ่าย 432 บาทต่อเดือน

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 6 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 1,284 คน

Tue May 25 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 6 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 1,284 คน สงขลาวันนี้พบผู้ป่วยน้อยกว่า 10 คน พบผู้ป่วยเพิ่มแค่ 6 คน (เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ ) รักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 9 คน รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 873 คน คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 405 คน (เสียชีวิตสะสม 6 คน) รวมผู้ป่วยสะสม 1,284 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,272 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ 12 คน ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง […]
ปกข่าวโควิด 01