ลดส่งเงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน ม.40 เหลือ ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน

ลดส่งเงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน ม.40 เหลือ ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน

วันที่ 15 มิ.ย. 64 ครม. เห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่ 3 ทางเลือกดังนี้

34b96887833ad8b5f5d6861fd18fc8b7 Small
  1. ทางเลือกที่ 1 คุ้มครองประโยชน์ทดแทน 3 กรณี จ่ายอัตราใหม่ 42 บาท/เดือน (จากเดิม 70 บาท/เดือน)
  2. ทางเลือกที่ 2 คุ้มครองประโยชน์ทดแทน 4 กรณี จ่ายอัตราใหม่ 60 บาท/เดือน (จากเดิม 100 บาท/เดือน)
  3. ทางเลือกที่ 3 คุ้มครองประโยชน์ทดแทน 5 กรณี จ่ายอัตราใหม่ 180 บาท/เดือน (จากเดิม 300 บาท/เดือน)

ทั้งนี้ กำหนดให้ใช้อัตราเงินสมทบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม

Next Post

สงขลาประกาศผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เกิน 14 วันเดินทางเข้าจังหวัดไม่ต้องกักตัว

Wed Jun 16 , 2021
สงขลาประกาศผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เกิน 14 วันเดินทางเข้าจังหวัดไม่ต้องกักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายกลุ่ม หลายชุมชุน ทำให้กระจายวงกว้างออกไปหลายอำเภอ จนขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 2,830 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศสะสม 2,807 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศสะสม 23 คน ทำให้ทางนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และออกคำสั่งและประกาศ บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา[ ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 35/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564] จังหวัดดที่ต้องกักตัวที่บ้าน/โรงแรม 14 วัน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จังหวัดที่ศบค.กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ดูแลตนเอง 14 วันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ […]
ปกข่าวใหม่ 01