ไขข้อข้องใจ สมัครประกันสังคม ม.40 เสียสิทธิบัตรทอง – บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ?

ไขข้อข้องใจ สมัครประกันสังคม ม.40 เสียสิทธิบัตรทอง – บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ?

วันที่ 22 ก.ค. 64 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

Waiting Room In New Normal Clinic With Nobody In It
Waiting room in clinic with nobody in it, front office with new normal having sign on chair for social distance in coronavirus pandemic. Empty stomatology reception during covid-19 epidemic.

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

221187433 1220544535078017 5994127323028939478 N
  • เงินสมทบที่ต้องจ่ายทุกเดือน

ทางเลือก 1 : 70 บาท/เดือน (ช่วงเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท )
ทางเลือก 2 : 100 บาท/เดือน (ช่วงเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท)
ทางเลือก 3 : 300 บาท/เดือน (ช่วงเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 ลดเงินสมทบเหลือ 80 บาท )

  • สิทธิการคุ้มครอง 

– ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

– ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

– ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร 

Lonely Elderly Patients Hospital Bed Patients Want Go Home Medical Healthcare Concept
Lonely Elderly patients in hospital bed patients want to go home – medical and healthcare concept
  • สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

– ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

– สมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 

– สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

– เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 253 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,778 คน

Thu Jul 22 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 253 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,778 คน วันที่ 22 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 253 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานโชติวัฒน์นาหม่อม และผู้สัมผัส จำนวน 56 ราย (พนักงานรายใหม่ 54 ราย / ผู้สัมผัส 2 ราย)2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 29 ราย (พนักงานรายใหม่ 4 ราย / ผู้สัมผัส 25 ราย)3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง (อีลีไทย,ศรีตรังโกลฟส์,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒ์อุตสาหกรรม,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,ไฮไท,หลีเฮงฟู้ด) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 47 ราย (พนักงานรายใหม่ 35 […]
ปกข่าวโควิด 01