โควิด-19 รอบใหม่ เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินว่างงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น คาดเปิดลงทะเบียนได้ในต้นเดือน ม.ค. นี้

โควิด-19 รอบใหม่ เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินว่างงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น คาดเปิดลงทะเบียนได้ในต้นเดือน ม.ค. นี้

หลังจากมีการระบาดของเชื้อโควิดระลอกใหม่ จากจุดเริ่ม จ.สมุทรสาคร และกระจายไปทั่วหลายจังหวัด หวังว่าจะไม่มีการลุกลามรุนแรงจนถึงขั้นล็อกดาวน์ประเทศ เหมือนการระบาดเมื่อตอนต้น

โดยทางสำนักงานประกันสังคม ได้เสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รอบใหม่ ว่า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยผ่านความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โควิด-19 รอบใหม่ เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินว่างงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น คาดเปิดลงทะเบียนได้ในต้นเดือน ม.ค. นี้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล๊อกดาวน์ให้หยุดกิจการไม่ให้ทำงานตามคำสั่งของรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563 กำหนดไม่เกิน 90 วัน

 และ  ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมแผนการลงทะเบียน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว โดยถอดบทเรียนจากการจ่ายเงินเยียวยาครั้งก่อน ที่พบปัญหาอุปสรรคส่งผลให้การจ่ายเงินเกิดความล่าช้า เช่น ลูกจ้างขึ้นทะเบียนแล้วแต่นายจ้างไม่ยื่นยืนยันสิทธิ แถมอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดลงทะเบียน คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรับเงินได้ประมาณต้นเดือน มกราคม 2564 นี้ 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Next Post

จ.สงขลารณรงค์ 7 วันอันตราย สถิติอุบัติเหตุปีก่อนหน้า116 ครั้ง เหตุขับรถเร็วกว่ากำหนด

Tue Dec 29 , 2020
จ.สงขลารณรงค์ 7 วันอันตราย สถิติอุบัติเหตุปีก่อนหน้า116 ครั้ง เหตุขับรถเร็วกว่ากำหนด วันที่ 28 ธ.ค. 63  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ    โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ    ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนได้ทวีความ รุนแรงมากขึ้น โดยมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และทุพพลภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงรณรงค์ 7 วัน จังหวัดสงขลามีจำนวนอุบัติเหตุ 116 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) 121 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย ซึ่งนับว่าสถิติค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา       ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 64กำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ เป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยช่วงควบคุมเข้มข้นดำเนินการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01