สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบสิทธิและเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบสิทธิและเยียวยาลูกจ้าง

สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบสิทธิและเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

     โฆษกสํานักงานประกันสังคม ยังให้ความมั่นใจด้วยว่า ลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์การเยียวยาทุกคนจะได้รับเงินครบถ้วนแน่นอน นางพิสมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า ข้อมูลล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองสิทธิแล้ว 1,078,000 ราย ในจำนวนนี้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินให้แล้ว 745,431 ราย เป็นเงินกว่า 4,253 ล้านบาท เหลือที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ 333,000 กว่าราย เนื่องจากบางส่วนนายจ้างยังไม่ได้รับรองสิทธิลูกจ้างกว่า 116,000 ราย และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการวินิจฉัยและสั่งจ่ายประมาณ 216,000 ราย

    ขณะนี้มี 2 ธนาคารเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงินสินเชื่อเพื่อกู้ในโครงการ 2,000 ล้านบาท และธนาคารยูโอบี จำกัด วงเงินเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หรือ จนกว่าโครงการจะหมดโดยมีวงเงิน 18,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการมีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย วงเงิน 9,000 ล้านบาท

 สำหรับสถานประกอบการมีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ 10 ล้านบาทต่อราย และวงเงินกู้ 3,000 ล้านบาท ต่อสถานประกอบการมีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป วงเงินกู้ 15 ล้านบาทต่อราย  สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ต้องขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมื่อได้รับสินเชื่อแล้วต้องรักษาผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 80% ของผู้ประกัน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมเข้าตรวจทุกปี

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

อุบัติเหตุรถคนงานพลิกคว่ำ ถนนระโนด-สงขลา คนงานบาดเจ็บทั้งคัน 12 คน

เสาร์ พ.ค. 16 , 2020
อุบัติเหตุรถคนงานพลิกคว่ำ ถนนระโนด-สงขลา คนงานบาดเ […]
อุบัติเหตุรถคนงานพลิกคว่ำ ถนนระโนด-สงขลา คนงานบาดเจ็บทั้งคัน 12 คน