Pgslot

ตารางการตรวจเลือกทหารฯ อ.หาดใหญ่ ประจำปี 63 ภายใต้มาตราการ ตารางการตรวจเลือกทหารฯ อ.หาดใหญ่ ประจำปี 63 ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 - HATYAITODAY

ตารางการตรวจเลือกทหารฯ อ.หาดใหญ่ ประจำปี 63 ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19

ตารางการตรวจเลือกทหารฯ อ.หาดใหญ่ ประจำปี 63 ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19

การตรวจเลือกฯทหาร อำเภอหาดใหญ่ ประจำปี2563 สำหรับชายไทยที่ เกิด พ.ศ.2542 อายุ 21 ปี และ พ.ศ.2534 – พ.ศ.2541 อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
หรือการตรวจเลือกฯ ยังไม่เเล้วเสร็จ(คนผ่อนผัน),(คนจำพวกที่3 ยังไม่ครบ 3 ครั้ง ) ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน(สด.9) และ รับหมายเรียก(สด.35) ณ หน่วยสัสดีอำเภอหาดใหญ่ ไว้เรียบร้อยเเล้ว
โดยกระทรวงกลาโหมได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเกณทหาร ในห้วงเดือน เมษายน 2563 มาเป็น เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 นั้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะเริ่มทำการตรวจเลือกทหารฯ
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในเวลา 07.00 น. เป็นต้นไปของเเต่ละวัน สถานที่ ณ สโมสรค่ายเสณาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 จึงขอให้น้องๆ ทหารกองเกินทุกท่าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ ให้ทุกคนที่จะต้องทำหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ ได้ทราบโดยทั่วถึง
ให้เตรียมหลักฐานสำหรับเข้ารับการตรวจเลือกฯ
1.บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
2.หมายเรียก (สด.35)
3.ใบสำคัญ (สด.9)
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เช่น ม.6, ปวช.,ปวส,ป.ตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และเขียนคำร้องขอสิทธิ์ลดวันรับราชการ นะครับ
และอย่าลืมหน้ากากอนามัย สวมใส่ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย
ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง 1 – 2 เมตร ในการเข้าแถว
การตรวจเลือกฯทหาร อำเภอหาดใหญ่ ประจำปี2563 สำหรับชายไทยที่ เกิด พ.ศ.2542 อายุ 21 ปี
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวัส covid-19 เน้นย้ำ ให้น้องๆ เดินทางถึงสถานที่ตรวจเลือกฯ ตามวัน : เวลา : สถานที่ที่กำหนด ที่ทางสัสดีอำเภอได้แก้ไขในหมายเรียกฯ ( สด.35)
ในห้วงของการแก้ไขหมายเรียกฯ โดยวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีทั้งคนที่นำหมายเรียกฯ มาแก้ไข เเล้ว ก็จะทราบกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และยังมี คนที่ไม่มาแก้ไขหมายเรียกฯ อีกจำนวนหนึ่ง (ทหารกองเกิน ที่ยังไม่ได้มาแก้ไขหมายเรียกฯ ให้เอาหมายเรียกฯ ของตนเอง นำมาเทียบตามตารางข้างล่างโพสนี้ เทียบดูเขต/ตำบลของตนเองในหมายเรียกฯ แล้วจะทราบ วันตรวจเลือกฯ ของตนเอง เมื่อทราบเเล้วก็ให้มารายงานตัว ณ สถานที่ตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ครับ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : หน่วยสัสดีอำเภอหาดใหญ่

Next Post

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมจ้างงาน กว่า 30,000 อัตรา

Sun Jul 26 , 2020
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมจ้างงาน กว่า 30,000 อัตรา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา จำนวน 2 โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งในระยะยาวจะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครอง ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบลๆ ละ 2 คน รวม 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการจ้างงานเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีอาชีพ มีรายได้และได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมจ้างงาน กว่า 30,000 อัตรา